Veiligheidsinstructie en -regels

Standaard start werk veiligheidsinstructie

Iedere nieuwe Mourik-medewerker of vakman die via derden voor ons gaat werken, moet voor aanvang van het werk de online start werk veiligheidsinstructie met goed gevolg afronden. S@M legt in de instructie uit waar we voor staan en waar we ons aan hebben te houden tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Bekijk de Mourik start werk veiligheidsinstructie

Essentiële veiligheidsregels

Door (bijna) ongevallen in het verleden te analyseren, hebben we de belangrijkste risico’s en oorzaken van ernstige ongevallen en incidenten in kaart gebracht. Uit ervaringen in de petrochemie en bij infrastructurele werken, hebben we geleerd dat deze punten speciale aandacht en sturing behoeven, om de kans op incidenten en ongevallen te minimaliseren. In de principes van S@M hebben we daarvoor 10 essentiële veiligheidsregels opgesteld, die we streng en strikt naleven.

Dit zijn de 10 essentiële veiligheidsregels van Mourik:

 1. Houd je met de hoogste prioriteit aan specifieke regels en procedures van de
  opdrachtgever
 2. Sta nooit onder- of in het valbereik van een hangende hijslast
 3. Betreed nooit besloten ruimten (tanks, riolen, kelders) zonder de noodzakelijke
  gasmetingen en -procedures
 4. Bescherm jezelf tegen valgevaar op hoogte (>2 meter) of bij putten
 5. Zorg dat je zichtbaar bent en gezien wordt door bedieners van kranen en groot
  materieel
 6. Gebruik alleen goedgekeurde en CE-gemarkeerde gereedschappen,
  hijsmiddelen of materieel
 7. Gebruik van alcohol of drugs tijdens (of voor) het werk is verboden
 8. Verricht alleen onderhoud aan veiliggestelde machines en equipment
 9. Overbrug nooit beveiligingen van machines of systemen
 10. Gebruik van voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht


De toepassing en uitvoering van deze essentiële veiligheidsregels zijn verankerd in onze gedragstrainingen en onze aanspreekmatrix.

Heeft u vragen?

Gert Griffioen
Gert Griffioen
Hoofd corporate veiligheid

+31 184 66 74 26
Alle contactgegevens