S@M

S@M-meetings

Maandelijks houdt Mourik op alle werken en projecten bijeenkomsten waarin wordt gesproken over veiligheid, kwaliteit en milieu. Door met elkaar in gesprek te gaan over veiligheid, verbeterpunten en andere zaken waardoor we ons werk beter en dus veiliger kunnen doen, maken we gebruik van ieders kennis en kunde. Bovendien wordt veiligheid op deze manier een vast onderdeel van het werkproces.

Het thema voor de S@M-meetings wisselt elke twee maanden. In die periode besteden we extra aandacht aan het betreffende veiligheids- of milieuthema. Dat doen we onder andere in de vorm van posters en alert-nieuwsbrieven.

Bekijk de actuele S@M-poster en S@M-alert.

Jaarlijkse S@M veiligheidsdag

Ieder jaar organiseren we op de eerste woensdag van september een Mourik-brede S@M Veiligheidsdag. Op die dag gaan alle Mourik-medewerkers, inclusief de Raad van Bestuur, directies en de bedrijfsleiding op alle werkplekken met elkaar in gesprek over veiligheid, gezondheid, zaken die goed gaan of die eventueel verbeterd kunnen worden. De uitkomst van die gesprekken en de lessen die we eruit kunnen leren, worden verzameld en teruggekoppeld aan de organisatie. Door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven luisteren en samen werken komen we tot de beste resultaten.

S@M Awards

Veilig werken leidt tot goede resultaten. We meten die in periodes, bijvoorbeeld een jaar, waarin gewerkt wordt zonder (ernstige) ongevallen, letsel of arbeidsverzuim. Werkmaatschappijen, afdelingen of disciplines die hierin slagen, worden daarvoor beloond en in het zonnetje gezet. Het samen vieren van successen is een belangrijk onderdeel van het Mourik-beleid.

S@M Stakeholders

De Raad van Bestuur en de directies zijn het erover eens dat veiligheid een absolute voorwaarde is voor goed ondernemerschap en werkgeverschap. Ons veiligheidsbeleid hebben we opgesteld met verschillende stakeholders en belanghebbenden in het achterhoofd:

  • Medewerkers en hun familie
  • Aandeelhouders
  • Klanten en opdrachtgevers
  • Onder- en neven aannemers
  • Bewoners en personen in onze werkomgeving
  • Bezoekers en passanten van onze projecten
  • Overheden