Veiligheid

Veiligheid is de belangrijkste randvoorwaarde voor het uitvoeren van alle werkzaamheden binnen Mourik. Er kan alleen sprake zijn van een succesvolle uitvoering van werkzaamheden wanneer dit veilig kan en alle mogelijke risico's onder controle zijn of kunnen worden gebracht.

Het realiseren van een werkuitvoering zonder verzuimongevallen is daarbij een harde doelstelling die aan de basis ligt van het ondernemingsbeleid. In algemene zin heeft de Raad van Bestuur dit verwoord in de basis beleidsregel: We doen het veilig of we doen het niet.

Om concreet invulling te geven aan dit uitgangspunt zijn concrete subdoelstellingen en gedragsregels opgesteld ten aanzien van:

  • Veiligheid taakstellingen voor alle functieniveaus
  • 12 essentiële Mourik veiligheidsregels
  • Regels en afspraken voor veilig werken voor alle medewerkers
  • Beheer van het veiligheidsbeleid in een uniform veiligheid management systeem
  • Leren van (bijna)incidenten en het permanent verbeteren van onze veiligheidsprestaties
  • Een verplicht te volgen (online) Mourik veiligheidsinstructie voor alle vaste en tijdelijke medewerkers voor aanvang van werkzaamheden

Veilig werken is voor de Mourik bedrijven een intrinsieke voorwaarde voor de bedrijfsvoering. Een vaste 'license to operate'. Veiligheid is daarmee een onlosmakelijk onderdeel van onze bedrijfscultuur. Daarbij gaan we er ook vanuit dat veilig werken niet alleen te garanderen is door het opvolgen van alle wet- en regelgeving maar dat het daarbij ook een constante waarde is bij al het handelen en denken van onze medewerkers.