Safety @ Mourik

Werken zonder schade aan mensen, middelen, omgeving of milieu: dat is ons doel. Om dat te realiseren, heeft Mourik een algemene nul-ongevallen doelstelling. Het is namelijk onze overtuiging dat alle ongevallen te voorkomen zijn. Het veiligheidsbeleid van Mourik is een integraal onderdeel van ons beleid Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO). Veiligheid zit in ons DNA en is het vertrekpunt voor alles wat we doen.

Veiligheid verankerd in de lijn

Veilig werken is bij Mourik verankerd in de lijnorganisatie. Door het geven van voorlichting en instructie, het verstrekken van de noodzakelijke middelen, het kiezen van veilige werkmethoden en door het houden van toezicht, leggen we een veilige basis voor de uitvoering van iedere opdracht. Cultuur is net zo belangrijk voor ons veiligheidsbeleid. Door elkaar te stimuleren, te controleren en te motiveren om veilig te werken zullen we in staat zijn onze nul-ongevallen doelstelling te realiseren. Daarbij worden we geholpen door S@M.

S@M staat voor onze veiligheid

S@M, kort voor Safety @ Mourik, is de personificatie van ons veiligheidsbeleid en staat voor alles wat wij van belang vinden om veilig, goed en milieubewust te werken. Bij Mourik gelden daarvoor deze stelregels:

  1. Wij doen het veilig of we doen het niet
  2. Geen letsel, ziekte of schade door het werk
  3. Wij beheersen alle (veiligheids)risico’s in ons werk
  4. Iedereen dagelijks veilig naar en van het werk


S@M helpt ons een duurzame veiligheidscultuur te creëren, met aandacht voor persoonlijk leiderschap en eigenaarschap voor alle medewerkers en een intrinsieke veiligheidshouding bij iedereen. We hanteren een aantal specifieke technieken om veiligheid te organiseren en te stimuleren.

Kernpunten veiligheidsbeleid Mourik:

Veiligheid doen we samen!

S@M is niet zomaar een icoon. Safety @ Mourik is iets waarvoor we allemaal verantwoordelijk zijn, voor onszelf en samen. Bewust omgaan met veiligheid voor mensen en milieu doen we niet omdat het moet, maar omdat we het willen.

Neem voor meer informatie over S@M en veiligheid bij Mourik contact op met Gert Griffioen, Hoofd Corporate Veiligheid.

Heeft u vragen?

Gert Griffioen
Gert Griffioen
Hoofd corporate veiligheid

+31 184 66 74 26
Alle contactgegevens