Innovatie

Innovatie

Innovatie loopt als een rode draad door de geschiedenis van ons bedrijf. Altijd heeft Mourik gezocht naar methodes om beter, efficiënter en veiliger te werken.

In dit kader nemen wij bijvoorbeeld deel aan de partnersamenwerking Project Smart Tooling. Dit is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, waaronder Mourik, innovatieve Roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie. Klik voor meer informatie op onderstaande afbeelding.

Vandaag voegt Mourik waarde toe voor onze klanten door het toepassen van procesinnovaties, eigen onderscheidend equipment, vernieuwende eigen technologieën en het ontwikkelen en implementeren van andere businessmodellen die deze technologieën mogelijk maken. Omdat in ons bedrijf zo’n diversiteit aan disciplines aanwezig is, kunnen we hiervoor putten uit een schat aan informatie.

Het resultaat: we blijven leidend in baanbrekende oplossingen.

Innoveren is samenwerken

Innovatie is alleen mogelijk door goede samenwerking. Tussen collega’s onderling, samen met partners en bovenal: in samenwerking met onze opdrachtgevers. Innovatie is bij Mourik dan ook geen ‘toevalligheid’ maar het resultaat van een stapsgewijs proces waarbij de behoeftes van klanten de input zijn. In dat proces zijn altijd meerdere disciplines vertegenwoordigd. Technisch, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van veiligheid en patentrecht.

Stap voor stap

Waarde toevoegen voor de klant is onze driver bij innovatie. Om dit doel te bereiken, doorlopen we steeds een aantal vaste stappen. Na elke ontwikkelingsfase is er een go/no go moment, waarbij we samen met de opdrachtgever en interne specialisten het tot dan toe geboekte resultaat tegen het licht houden. Het is een lerend proces waarbij we de resultaten weer als input voor nieuwe innovaties gebruiken.

Veiligheid & performance

Op deze manier borgen we dat gedurende het hele ontwikkelingsproces alle aspecten meegenomen worden die cruciaal zijn voor een goede bedrijfsvoering. We willen immers perfect scoren op zowel veiligheid en performance als op financieel rendement en duurzaamheid. Dit is de sleutel tot het optimaal benutten van de creativiteit van onze mensen.

Case: Mourik Materieel Cyclus

De Technische Dienst van Mourik Services beheert een materieelvloot met een geïnvesteerd vermogen van meer dan 100 miljoen euro en heeft als taak het juiste materieel op een kostenefficiënte wijze ter beschikking te stellen. De sleutel om dit te realiseren is het stroomlijnen van de besluitvorming tussen de lijnorganisatie als initiator en eindgebruiker, de Technische Dienst als exploiterende partij, en de afdeling New Product Development als ondersteuning bij de ontwikkeling.

Het uitgangspunt is dat de operationele organisatie gericht en direct invloed kan uitoefenen op de aankoop en ontwikkelingen van het materieel dat ze inzetten. Om het rendement te maximaliseren, werken we in een vroeg stadium een terugverdienmodel uit waarbij het te behalen rendement duidelijk gekoppeld is aan de eindgebruiker van het materieelstuk.

Deze samenwerking wordt geborgd in heldere processen met verantwoordelijkheden voor signalering, ontwikkeling, bouw en inzet van materieel in de organisatie. Dit overkoepelende proces is binnen Mourik vormgegeven onder de naam Mourik Materieel Cyclus (MMC).