Innovatie

Innovatie

Innovatie als aanjager voor alle divisies

Innovatie gaat voor Mourik veel verder dan technische verbeteringen. Samenwerking, creativiteit, kennis en ervaring leiden tot vernieuwende oplossingen. Verder groeien naar een kennis- en technologie-gedreven organisatie zal onze positieve impact vergroten. Op Mourik, onze stakeholders en de maatschappij.

In dit kader nemen wij bijvoorbeeld deel aan de partnersamenwerking Project Smart Tooling. Dit is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, waaronder Mourik, innovatieve Roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie. Klik voor meer informatie op onderstaande afbeelding.

Lef tonen

 Robotica, augmented reality, kunstmatige intelligentie, nieuwe energiesoorten en 3D-printen. Technologieën die enkele jaren geleden nog tot het terrein van de science fiction leken te behoren maken nu intrede in het bedrijfsleven. De combinatie van deze technologieën is vernieuwend en leidt tot radicale verandering van de werk- en denkwijze van de mensen. Door in te zetten op vernieuwing zorgen we dat onze brede dienstenportfolio up-to-date blijft., en we kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Onze visie op innovatie bepaalt ons innovatieprogramma en de daarbij horende beleidsmatige keuzes. We groeien van een operationeel gerichte organisatie met veelal technische innovaties en separate successen naar een integraal innovatiebeleid binnen alle onderdelen van het bedrijf. Hoe stimuleren wij het innovatieklimaat om de complexe voortdurende verandering in goede banen te leiden? Hoe verbinden wij de beschikbare kennis en expertise met nieuwe inzichten? Hoe leveren wij met onze innovaties een substantiële bijdrage aan de waardecreatie voor onze stakeholders? Deze strategische vragen hebben geleid tot het verder vergroten van onze innovatiekracht.

Pionieren en inspireren

Om een sterk innovatief klimaat te creëren zijn verbinden, stroomlijnen en aanjagen van innovatie essentieel. Dit jaar hebben wij onder andere het Innoteam opgericht. Gedreven vanuit een totale benadering van vernieuwing en een heldere visie om op het hoogste niveau de kansen en ideeën met elkaar te verbinden, versterken wij de Mourik-organisatie. Door de juiste mensen en partijen bij elkaar te brengen, creëren wij draagkracht en faciliteren ze succes.

Het Innoteam onderzoekt de kansen die marktontwikkelingen, trends en technologie ons bieden om deze vervolgens succesvol te laten worden voor ons bedrijf. Dit portfolio-management koppelen we aan een sterk intern en extern netwerk om de wendbaarheid van onze organisatie te vergroten. Een voorbeeld is het programma ‘toekomstmakers’, die voortbouwen op het concept van de Mourik Next en Beyond sessies. ‘Toekomstmakers’ sluit aan op het succesvolle tweejarige Mourik Development Program (MDP). Hier koppelen we jonge collega’s –vaak MDP alumni- aan elkaar om ideeën op technisch, management- en projectgebied uit te werken. Deelnemers gebruiken nieuwe business tools en passen deze toe op echte cases. Doel is het potentieel van young management om te zetten in concrete bruikbare initiatieven voor Mourik. 

Succes creeëren

De Mourik Excellence Award zet een project of product in de spotlights dat een essentiële bijdrage levert aan de realisatie van onze strategische pijlers: samenwerken, innovatie en nieuwe niches ontdekken.

In 2016 waren de genomineerden duurzaam Melt-asfalt, het dijkverbeteringsproject KIS en Hydra Robotic Exchanger Cleaning. De winnaar van de Mourik Excellence Award 2016 is de revolutionaire innovatie Hydra Robotic Exchanger Cleaning waarbij interne bundelreiniging volledig zelfstandig wordt uitgevoerd. Zie ook de video op deze pagina.