Dijken en wegen

Ervaring in infrastructuur projecten

Mourik Infra heeft jarenlange ervaring in het onderhoud en verbetering van
dijken en wegen. Denk aan grondverzet, rioleringswerk, verhardingen, aanleg en
reconstructie van wegen, dijkverbeteringen en -versterkingen, betonbouw en
verkeerskundige draagconstructies.

Mourik Infra heeft voor al deze werkzaamheden de kennis en middelen onder
een dak, waardoor we uw multidisciplinaire projecten kunnen uitvoeren met één
centraal en deskundig aanspreekpunt. We hebben een uitgebreid machinepark
in eigen beheer, met ervaren mensen. Hierdoor kunnen we u snel en deskundig
van dienst zijn.

Grondverzet

Om een grote verscheidenheid aan grondwerk uit te kunnen voeren, beschikt
Mourik Infra over het juiste (en schoonste) materieel. Grondverzet is het
verplaatsen van grond voor een uitgraving, ophoging of een combinatie van
beide. Denk aan het graven van watergangen, taluds en bouwputten of het
bouwrijp maken van verschillende locaties.

Rioleringswerk

Mourik Infra heeft veel ervaring met rioleringswerkzaamheden in de openbare
ruimte waarbij omgevingsmanagement en een snelle uitvoering van essentieel
belang zijn. Rioleringswerk bestaat doorgaans uit het opbreken van
verhardingen, het vervangen van het hoofdriool en het aanbrengen van een
nieuwe verharding. Ook het aanleggen van groenvoorzieningen en het
toepassen van verkeersmaatregelen horen hier vaak bij. In veel gevallen is er
sprake van een omgeving met veel stakeholders en een beperkte ruimte.

Verhardingen

Mourik Infra kan voor u allerlei soorten en maten verhardingen aanleggen:
asfalt, beton en elementen. Wij werken met modern materieel en eigen
asfaltploegen.

Het APEX-systeem (Asfalt Proces Expert) dat we gebruiken, geeft realtime inzicht
in het hele asfaltproces: van planning en productie tot en met transport en
verwerking op locatie. APEX koppelt voertuigen, spreidmachines, asfaltcentrales
en planpakketten aan elkaar waardoor we de voortgang van het hele werk
nauwkeurig kunnen bijhouden.

Naast de traditionele asfaltmengsels biedt Mourik Infra ook innovatieve
asfaltmengsels aan die bijdragen aan een beter milieu en een gezonde
leefomgeving. Bijvoorbeeld:

● COLT-asfalt is ons innovatieve asfaltmengsel met een CO2-reductie in de
productiefase, geluidreducerende eigenschappen en een langere
levensduur.

● Ons 'antivries' asfalt MELtⓇ is het eerste asfalt dat niet bevriest tot -5º C.
Hierdoor is er een verlaagde kans op gladheid, is er minder onderhoud
nodig en neemt de verkeersveiligheid toe.

● COLT-asfalt light is het eerste asfaltmengsel met een lichtreflectie, langere
levensduur, CO2-reductie in de productiefase en geluidreducerende
eigenschappen. Door de lichte kleur van het asfalt is er minder openbare
verlichting nodig en dat levert een aanzienlijke besparing van de
energiekosten op.

● Bio-based asfalt, op basis van biologische olie die het bitumen als het
ware verjongt en herbruikbaar maakt. Bio-based asfalt is dus ook circulair,
gerecycled asfalt.

Dijkverbetering

Mourik Infra heeft ruime expertise opgedaan met het versterken en verbeteren van dijken om ons te beschermen tegen overstromingen.

Een voorbeeld hiervan is onze bijdrage aan de Combinatie Dijkversterking Molenwaard (CDVM), een project dat letterlijk in onze achtertuin begint. Hier versterkt Mourik Infra samen met andere partijen voor Waterschap Rivierenland de primaire waterkering tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS).

Dit project is een combinatie van ‘ouderwets’ vakmanschap en innovatieve technieken, zoals het meten van de zetting van de grond via GPS en  drones. Ook vernieuwend is de manier waarop we een beschermende palenwand hebben aangebracht bij huizen waar het schaderisico hoog was. Heien kon niet, omdat verdringing van de grond teveel druk zou geven op de houten palen waarop die huizen gebouwd zijn. Daarom hebben we eerst gaten geboord en die opgevuld met beton.

Het dijkverbeteringsproject KIS (Kinderdijk-Schoonhovenseveer) heeft op de InfraTech 2017 zowel de Innovatieprijs als de Cobouw Publieksprijs gewonnen.

Betonbouw

Het maken van betonwerken die constructief zijn opgetrokken in beton noemt men betonbouw. Mourik Infra is uw partner in het ontwerp, de engineering en het daadwerkelijk uitvoeren van het project. Met deskundige mensen en één centraal aanspreekpunt bent u verzekerd van een goed eindresultaat.

Betonbouw in de infrastructuur is voornamelijk het bouwen van kunstwerken, zoals viaducten en bruggen. Een goed voorbeeld hiervan is het leidingviaduct dat Mourik Infra in samenwerking met Ippel heeft gebouwd voor het Havenbedrijf Rotterdam. Door de uitbreiding van de A15 was er onvoldoende ruimte voor de ondergrondse opslag van kabels en leidingen. Door het leidingviaduct kunnen kabels en leidingen nu veilig bovengronds opgeslagen worden.

Mourik Infra legt ook betonfundaties aan voor onder andere industriële productielocaties en petrochemische installaties. Wij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd in het aanleggen (en repareren) van vloeistofdichte en vloeistofkerende vloeren. Hierdoor kunnen we de bodem beschermen tegen eventuele verontreinigingen.

Verkeerskundige draagconstructies

Mourik Infra is gespecialiseerd in verkeerskundige draagconstructies voor de landelijke en regionale infrasector. Denk hierbij aan portalen, liggers en uithouders.

Deze constructies worden door in en vanuit onze vestiging in Echt ontworpen, vervaardigd en met eigen montageploegen gemonteerd. Door de gunstige ligging aan de A2 en de ruime productiehallen kunnen we liggers tot een lengte van wel 62 meter vervaardigen en transporteren. Onze specifieke ervaring zorgt ervoor dat we inhoudelijk met u kunnen meedenken over technische en projectmatige oplossingen.

Mourik Infra biedt ook reno-portalen aan. Dat zijn hergebruikte verkeersportalen die volledig voldoen aan alle eisen en voorschriften. Het hergebruik van verkeersportalen resulteert in 70% CO2-reductie. Op deze manier dragen wij samen met onze opdrachtgevers bij aan een beter milieu.

Projecten

Onze projecten op het gebied van dijken en wegen zijn onder andere:

Interesse of vragen?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Ja, mijn persoonlijke gegevens mogen opgeslagen worden bij Mourik

Heeft u vragen?

Gerwin van der Hoek
Gerwin van der Hoek
Directeur projecten

+31 6 12 54 05 35
Alle contactgegevens