Dijken en wegen

Ervaren speler

Mourik is een ervaren speler in de infrastructuur. We hebben jarenlange ervaring in het grondverzet, rioleringswerk, verhardingen, aanleg en reconstructie van wegen, dijkverbeteringen en -versterkingen, betonbouw en leveren van verkeerskundige draagconstructies. Wij beschikken over het juiste (en schoonste) materieel om een grote verscheidenheid aan grondwerk uit te voeren. Onze mensen maken het verschil en hebben de kennis en kunde om uw project tot een succes te maken.

Er komen steeds meer multidisciplinaire projecten op de markt die om een integrale aanpak vragen, omdat projecten en contracten steeds complexer worden. Mourik Infra is een multidisciplinair samenwerkingsverband binnen Mourik dat de markt voor infrastructuur integraal benadert. Door de werkmaatschappijen die actief zijn op het gebied van infrastructuur samen te bundelen, ontstaat één krachtige partij die de multidisciplinaire projecten voor de klant van begin tot eind kan verzorgen. Het gehele traject heeft u één centraal aanspreekpunt.

Grondverzet

Grondverzet is het verplaatsen van grond voor een uitgraving, ophoging of combinatie van beide. Activiteiten die hier onder vallen, zijn het graven van watergangen, taluds en bouwputten, tot het bouwrijp maken van verschillende locaties. De Mourik bedrijven die actief zijn in de grond-, weg- en waterbouw, Mourik Groot-Ammers en Mourik Limburg, hebben een uitgebreid machinepark in eigen beheer met ervaren mensen. Hierdoor kunnen we u snel en deskundig van dienst zijn.

Rioleringswerk

Regelmatig moeten er, in gebieden met veel stakeholders en beperkte ruimte, riolen vervangen worden. Mourik heeft veel ervaring met rioleringswerkzaamheden in de openbare ruimte, waarbij omgevingsmanagement en een snelle uitvoering van belang zijn. Rioleringswerkzaamheden omvatten vaak het opbreken van open en gesloten verhardingen, verwijderen en aanbrengen van hoofdriool, aanbrengen elementen verhardingen, aanbrengen gesloten verhardingen, aanbrengen groenvoorzieningen en het toepassen van verkeersmaatregelen. De benodigde kennis en middelen voor deze werkzaamheden hebben we in eigen huis, waardoor u verzekerd bent van één centraal aanspreekpunt voor een betrouwbare en efficiënte uitvoering.

Verhardingen

Verhardingen zijn er in verschillende soorten en maten. Mourik is de partij die u kan helpen met verschillende soorten verhardingen, zoals asfaltverhardingen, betonverhardingen en elementverhardingen. Wij werken met modern materieel en eigen asfaltploegen. Door middel van APEX (Asfalt Proces Expert) hebben we realtime inzicht in het asfalt wegenproces van planning, asfaltproductie, tot en met transport en verwerken op locatie. Het APEX-systeem koppelt voertuigen, spreidmachines, asfaltcentrales en planpakketten aan elkaar, waardoor we de voortgang van het werk nauwkeurig kunnen bijhouden.

Mourik is sterk in duurzame ontwikkeling. Wij bieden daarom naast de gebruikelijke asfaltmengsels ook innovatie asfaltmengsels aan die bijdragen aan een beter milieu:

  • COLT-asfalt is ons innovatieve asfaltmengsel met een CO2-reductie in de productiefase, geluidsreducerende eigenschappen en een langere levensduur.
  • Ons 'antivries' asfalt (Melt) is het eerste asfalt dat niet bevriest tot -5ºC. Hierdoor is er een verlaagde kans op gladheid, minder onderhoud is nodig en de verkeersveiligheid neemt toe.
  • COLT-asfalt light is het eerste asfaltmengsel met een lichtreflectie, langere levensduur, CO2-reductie in de productiefase en geluidsreducerende eigenschappen. Door de lichte kleur van het asfalt is er minder openbare verlichting nodig, wat een aanzienlijke besparing van de energiekosten oplevert.

Dijkverbeteringen

De Nederlandse dijken versterken en verbeteren we om ervoor te zorgen dat Nederland weer veilig is tegen overstromingen. Mourik Groot-Ammers heeft in oktober 2013 een grote opdracht in de wacht gesleept die letterlijk in de 'achtertuin' begint. Combinatie Dijkversterking Molenwaard (CDVM), waar Mourik deel van uitmaakt, versterkt voor Waterschap Rivierenland de primaire waterkering tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS).

De wijze van uitvoering van de primaire waterkering bestaat in hoofdzaak uit het traditioneel aanbrengen van steunbermen van grond, maar ook uit het aanbrengen van diverse typen constructies. In het werk brengen we ook betonnen boorpalen aan. Deze in de grond gevormde palen worden nadien verankerd. De boorpaaltechniek vermindert het risico op schade aan de nabij gelegen panden.

Betonbouw

Het maken van betonwerken die constructief zijn opgetrokken in beton noemt men betonbouw. Mourik is uw partner in zowel het ontwerp en engineering in betonbouw, als het daadwerkelijk uitvoeren van het project. Met deskundige mensen en een centraal aanspreekpunt bent u verzekerd van een mooi eindresultaat.

Betonbouw in de infrastructuur is voornamelijk het bouwen van kunstwerken. Een mooi voorbeeld hiervan is het leidingviaduct dat Mourik Groot-Ammers in samenwerking met Ippel voor het Havenbedrijf Rotterdam heeft gebouwd. Door de uitbreiding van de A15 was er niet voldoende ruimte meer voor ondergrondse opslag van kabels en leidingen. Door het leidingviaduct kunnen kabels en leidingen nu veilig bovengronds opgeslagen worden. 

In de industrie maken we betonfundaties voor onder andere productielocaties en petrochemische installaties. Op deze locaties is het vaak ook van belang om de bodem te beschermen tegen eventuele verontreinigingen. Ook bij Mourik bent u dan aan het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd in het aanleggen (en repareren) van vloeistofdichte en vloeistofkerende vloeren.

Verkeerskundige draagconstructies

Verkeerskundige draagconstructies zijn portelen, liggers en uithouders. Eén van de werkmaatschappijen van Mourik Infra, Mourik Limburg, is gespecialiseerd in verkeerskundige draagconstructies voor de landelijke en regionale infrasector.

Mourik Limburg vervaardigt al lange tijd verkeerskundige draagconstructies, ook wel verkeersportalen genoemd. In en vanuit Echt worden de constructies ontworpen, vervaardigd en met eigen montageploegen gemonteerd. Door de gunstige ligging aan de A2 en de ruime productiehallen kunnen wij liggers tot een lengte van 62 meter vervaardigen en transporteren. Door de specifieke ervaring en mogelijkheden is Mourik Limburg in veel situaties een gesprekspartner geworden die meedenkt in oplossingen, zowel technisch als projectmatig.

Wij bieden ook renoportalen aan. Renoportalen zijn hergebruikte verkeersportalen die volledig voldoen aan eisen en voorschriften. Het hergebruik van verkeersportalen resulteert in 70% CO2-reductie. Op deze manier dragen wij samen met onze opdrachtgever bij aan een beter milieu.

Projecten

Onze projecten op het gebied van dijken en wegen zijn onder andere:

Interesse of vragen?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Ja, mijn persoonlijke gegevens mogen opgeslagen worden bij Mourik

Heeft u vragen?

Gerwin van der Hoek
Gerwin van der Hoek
Regiodirecteur

+31 6 12 54 05 35
Alle contactgegevens