Beheer en onderhoud

Multidisciplinair

Onderhoud van droge en natte infrastructuur is multidisciplinair en moet worden uitgevoerd terwijl wegen en vaarwegen zoveel mogelijk in gebruik blijven. Prioriteit hierbij is minimale verkeershinder en maximale veiligheid en beschikbaarheid. Mourik heeft de meeste disciplines die hiervoor nodig zijn in huis, zoals engineering, wegenbouw, betonreparaties, staal- en betonconserveringen, staalconstructies, werktuigbouw, verkeersmaatregelen en installatietechniek. Gezamenlijk zijn we sterk in onderhoud.

Areaal onderhoud

Onze opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat, besteden het onderhoud aan een areaal in zijn geheel uit. Binnen de scope van het contract zit onder andere de totale uitvoering van levensduur verleggend onderhoud (LVO), groot onderhoud (GO) en onderhoud aan kunstwerken (viaducten en onderdoorgangen). Mourik heeft de benodigde disciplines in huis voor het uitvoeren van areaal onderhoud, waardoor wij u van ontwerp tot onderhoud kunnen ontzorgen met één vast aanspreekpunt. Ervaren en kundige mensen die doen wat ze zeggen.

Renovatie en onderhoud aan stuwen, sluizen, bruggen en viaducten

Kunstwerken, zoals viaducten en bruggen, zijn van belang voor de Nederlandse infrastructuur. Door goed onderhoud uit te voeren, kan de total cost of ownership (TCO) worden verlaagd. Mourik heeft ervaring met het multidisciplinair uitvoeren van groot onderhoud aan kunstwerken, waarbij we extra veel aandacht besteden aan het beperken van verkeersoverlast. Op deze manier verminderen we overlast voor de omgeving en hinder voor verkeersgebruikers.

In de afgelopen jaren heeft Mourik een tal van bruggen gerenoveerd en groot onderhoud uitgevoerd. Mourik Groot-Ammers is gespecialiseerd in renovatie, reconstructie en onderhoud van bruggen. Samen met Mourik-dochters, zoals Vogel, Bouman, Mourik Techniek en Traffic & More, pakken we projecten multidisciplinair aan. Dit zorgt voor korte lijnen en deskundige projectteams.

Mourik Limburg is gespecialiseerd in nieuwbouw en onderhoud van natte kunstwerken, zoals sluizen en stuwen. Ook hier is een verschuiving aan het ontstaan naar grotere onderhoudswerken. Door onze opgebouwde expertise is Mourik Limburg de geschikte kandidaat voor het uitvoeren van renovaties en onderhoud aan natte kunstwerken. Een mooi voorbeeld van een complex, interdisciplinair en risicovol bouwproject is de renovatie en verlenging van de sluizen Born, Maasbracht en Heel. Het project sluizen Limburg bewijst waar samenwerking toe kan leiden. Ondanks de risico's en technische uitdagingen waren het de mensen en hun denkwijze die leidden tot een prachtig resultaat.

Betononderhoud

De neveneffecten van de revolutionaire bouw in de zestiger jaren werpen hun schaduw ver vooruit. De in die tijd veel toegepaste calciumchloride als verhardingsversneller heeft er toe geleid dat veel gebouwen op dit moment met enorme schade aan het beton zitten die in ernstige mate de duurzaamheid van de gewapende betonconstructie kan aantasten. Niet alleen door ontwerp-, materiaal- of uitvoeringsfouten, maar ook door het omringende milieu en door gebruik van strooizouten kan soms (ernstige) wapeningscorrosie worden veroorzaakt. Bij tijdige onderkenning van de problemen kan vaak door middel van relatief eenvoudige methoden de levensduur van betonconstructies toch nog aanzienlijk worden verlengd. 

Kathodische bescherming

Kathodische bescherming (KB) is een revolutionaire beschermingstechniek die zorgt voor een economische en duurzame oplossing voor schade, veroorzaakt door wapeningscorrosie in beton. Omdat bij kathodische bescherming geen omvangrijke saneringswerkzaamheden nodig zijn, worden in veel gevallen besparingen gerealiseerd die de initiële kosten van kathodische bescherming ruimschoots dekken. Onze Mourik dochter, Vogel Kathodische Bescherming, brengt met geavanceerde technieken het KB-systeem aan op de betonconstructie. Met dit systeem stopt het voortschrijdende schadeproces in de betonconstructies. Het maakt niet uit of we het KB-systeem nu toepassen op een console van een balkon, in een galerijvloer, bij een balkconstructie, of zelfs bij een complete brugconstructie.

Conserveringen

Zonder een goede bescherming worden materialen, zoals metaal, sneller aangetast, waardoor deze onbruikbaar of onveilig worden. Door het toepassen van de juiste conservering beschermen wij uw kunstwerken en andere objecten, waardoor deze langer mee kunnen op een veilige  wijze. Eén van onze werkmaatschappijen, G. Bouman Arkel, is gespecialiseerd in straal-, schilder- en conserveringswerk.

Projecten

Onze projecten op het gebied van beheer en onderhoud zijn onder andere:

Interesse of vragen?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Ja, mijn persoonlijke gegevens mogen opgeslagen worden bij Mourik

Heeft u vragen?

Gerwin van der Hoek
Gerwin van der Hoek
Regiodirecteur

+31 6 12 54 05 35
Alle contactgegevens