Beheer en onderhoud

Multidisciplinair onderhoud

Beheer en onderhoud van droge en natte infrastructuur is multidisciplinair en moet worden uitgevoerd terwijl wegen en vaarwegen zoveel mogelijk in gebruik blijven. Prioriteiten zijn dan ook: minimale verkeershinder, maximale veiligheid en beschikbaarheid. Mourik Infra heeft alle expertises in huis die hiervoor nodig zijn. Denk aan engineering, wegenbouw, betonreparaties, staal- en betonconserveringen, staalconstructies, werktuigbouw, verkeersmaatregelen en installatietechniek. Maar ook kennis van omgevingsmanagement en ervaring met stakeholders. Samen zijn we sterk in onderhoud!

Onderhoud areaal

Steeds meer opdrachtgevers, waaronder Rijkswaterstaat, besteden het onderhoud aan een areaal in zijn geheel uit. Binnen de scope van zo’n contract zit onder andere de totale uitvoering van levensduur-verlengend onderhoud (LVO), groot onderhoud (GO) en onderhoud aan kunstwerken (viaducten en onderdoorgangen).

Renovatie en onderhoud aan bruggen en viaducten

Mourik Infra heeft ruime ervaring met het multidisciplinair uitvoeren van groot onderhoud aan kunstwerken zoals bruggen en viaducten. Daarbij besteden we veel aandacht aan het beperken van overlast voor de omgeving en hinder voor verkeersgebruikers.

In de afgelopen jaren hebben wij tal van bruggen gerenoveerd en heel divers groot onderhoud uitgevoerd. Wij weten hoe u de ‘total cost of ownership’ (TCO) kunt verlagen. Mourik Infra is gespecialiseerd in renovatie, reconstructie en onderhoud van bruggen. Samen met onze dochters Vogel, Mourik Techniek en Traffic & More pakken we projecten van A tot Z aan. Dit zorgt voor korte lijnen en deskundige projectteams.

Een van onze meest in het oog springende projecten is het project DOEN. Dit renovatieproject aan de Nijkerkerbrug is niet alleen een voorbeeld van innovatief denken en uitvoeren, maar heeft ook een nieuwe standaard gezet voor samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Renovatie en onderhoud aan stuwen en sluizen

Door onze opgebouwde expertise kan Mourik Infra u van dienst zijn bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud van natte kunstwerken zoals sluizen en stuwen. Ook hier zien we een verschuiving ontstaan naar grotere onderhoudswerken.

Een voorbeeld van een complex, multidisciplinair en risicovol bouwproject is de renovatie en verlenging van de sluizen Born, Maasbracht en Heel. Het project Sluizen Limburg bewijst waar samenwerking toe kan leiden. Ondanks de risico's en technische uitdagingen waren het de mensen en hun denkwijze die leidden tot een prachtig resultaat.

Renovatie en onderhoud van beton: kathodische bescherming

Betoncorrosie verkort de levensduur van een gebouw aanzienlijk doordat het de betonconstructie aantast. Bij veel gebouwen die sinds de jaren ‘60 zijn gebouwd, is sprake van betoncorrosie, meestal veroorzaakt door het gebruik van calciumchloride als verhardingsversneller. Dit kan veroorzaakt zijn door ontwerp-, materiaal- of uitvoeringsfouten maar ook door het omringende milieu of het gebruik van strooizout.

Mourik Infra kan u helpen om met een relatief eenvoudige methode de levensduur van betonconstructies te verlengen. Kathodische bescherming (KB) is een economische en duurzame oplossing voor schade veroorzaakt door wapeningscorrosie in beton. Het KB-systeem stopt het voortschrijdende schadeproces in de betonconstructies. Er zijn geen omvangrijke saneringswerkzaamheden nodig waardoor de besparingen hoger zullen zijn dan de kosten van kathodische bescherming.

Onze dochter Vogel Kathodische Bescherming kan deze werkzaamheden voor u uitvoeren. Daarbij maakt het niet uit of we het KB-systeem toepassen op een console van een balkon, in een galerijvloer, bij een balkconstructie of zelfs bij een complete brugconstructie.

Projecten

Onze projecten op het gebied van beheer en onderhoud zijn onder andere:

Interesse of vragen?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Ja, mijn persoonlijke gegevens mogen opgeslagen worden bij Mourik

Heeft u vragen?

Gerwin van der Hoek
Gerwin van der Hoek
Directeur projecten

+31 6 12 54 05 35
Alle contactgegevens