Voorwaarden

Voorwaarden

De algemene voorwaarden van bedrijven behorende tot Joh. Mourik & Co. Holding B.V. (versie juni 2013) zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank in Dordrecht (nr. AL8/2013). De volledige tekst van deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden

Algemene voorwaarden 2013