Voorwaarden en regelingen

Voorwaarden en regelingen

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van bedrijven behorende tot Joh. Mourik & Co. Holding B.V. (versie juni 2013) zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank in Dordrecht (nr. AL8/2013). De volledige tekst van deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden

Download hier de algemene voorwaarden 2013 

Mourik Gedragscode

Deze gedragscode geldt zonder uitzondering voor alle medewerkers en stakeholders van de Mourik-groep, wereldwijd. 

Download hier de Mourik Gedragscode

Klokkenluidersregeling

Omdat Mourik hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid is, als onderdeel daarvan, een klokkenluidersbeleid opgesteld.

Download hier de klokkenluidersregeling
Download hier de toelichting op de klokkenluidersregeling