Mourik Jaarbeeld

In het Mourik Jaarbeeld, dat één keer per jaar verschijnt, doen we verslag van de ontwikkelingen binnen Joh. Mourik & Co. Holding. 

In het Jaarbeeld vindt u onder andere het verslag van de Raad van Bestuur
en de kerncijfers, evenals de lijst van deelnemingen en artikelen en
interviews over onze financiële, economische, sociale, innovatieve, MVO-
en veiligheidsprestaties.Het jaarbeeld 2016 bevat een speciaal innovatiekatern.

Thema 

Ons Jaarbeeld heeft ieder jaar een ander thema, dat als een rode draad door de artikelen en interviews loopt. Met het thema 'Mourik Next' benadrukken wij nogmaals de waarde van voortdurende vernieuwing. We steunen steeds meer op nieuwe en innovatieve technologieën zonder de factor mens uit het oog kunnen verliezen. Denk aan permanente verbetering van veiligheid, veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en opleidingen voor onze mensen.