Project Smart Tooling

 
 

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

Doelstelling

Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. MKB/KMO-ondernemingen hebben de uitdaging om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB-bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen:

  • 8 serviceproviders (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.
  • 16 KMO/MKB-bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50%gesubsidieerd wordt.
  • 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters, maar krijgen geen geldelijke steun.

Partners en Partners Light

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KI<MPi verantwoordelijk gesteld. Binnen het project werken de volgende projectpartners nauw samen: KI<MPi, BASF, Dow Benelux, Impuls Zeeland, Rewin, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente, Avans Hogeschool.

Het project is opgedeeld in diverse clusters, waarbij enkele projectpartners light zijn ingestroomd om deze innovaties te ontwikkelen tijdens de projectperiode.

Toepassingen binnen het cluster

Project Partner Light

UAS - Binnen vliegen

Ronik, Delft Dynamics, POZYX

UAS - Buiten vliegen

SPIE, Avular, Airobot

Werkplaats

ITIS, IRISTICK, Augnition n.v.

Cleaning

Vertidrive, Group Peeters, Mourik, Buchen, Serenity,   VTEC

Inspectie - Leidingen

VTEC, IDTEC, Serenity

 

Financiers

Interreg Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio te versterken en bevorderen. In deze projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen. Voor 2014-2020 voorziet Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Smart Tooling project ontvangt subsidie vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland.