'Antivries' asfalt voor Fietsverbinding De Snelbinder

Onderdeel van: Fietsverbinding Vlietpolderplein

Projectgegevens

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Locatie: Naaldwijk
Activiteit: Infra
Bedrijf:

De Snelbinder, de fietsverbinding over het Vlietpolderplein in Naaldwijk, is voorzien van innovatief en duurzaam asfalt. Dit asfalt is duurzamer, veiliger voor de fietser en goedkoper in realisatie en onderhoud. Het wegdek bevriest in de winter tot -5°C niet; er is nauwelijks meer kans op gladheid. De provincie reduceert met het nieuwe asfalt de CO2-uitstoot. Mourik heeft het asfalt voor de Nederlandse markt ontwikkeld.

Voor het eerst 'antivries' asfalt in Nederland
De Snelbinder is het eerste project van de provincie waar dit innovatieve en duurzame asfalt wordt aangebracht. Het 'antivries' asfalt is voor het eerst in Nederland toegepast. Met het aanbrengen van dit asfalttype bevriest het wegdek in de winter niet, tot een temperatuur van -5°C. Strooien is daardoor nauwelijks nodig en er is minder kans op gladheid.

Met dit asfalt worden ook de totale realisatie- en onderhoudskosten over een periode van 20 jaar verlaagd met 11%. Door het gebruik van het nieuwe asfalt reduceert de provincie 5,7 ton CO2  in een periode van 20 jaar. Dit komt neer op een verlaagde CO2-uitstoot van 18% ten opzichte van traditioneel asfalt.

Mourik Groot-Ammers
De provincie wilde een innovatief wegdek dat duurzamer is dan traditioneel asfalt. Daarbij moesten de gebruiksveiligheid en beschikbaarheid tijdens winterse omstandigheden verbeteren en het onderhoud verminderen. Ook verlaging van de totale realisatie- en onderhoudskosten was een doel.

Om marktpartijen zoveel mogelijk ruimte te geven voor innovatie, heeft de provincie in de aanbesteding Best Value Producement (BVP) toegepast. Hiermee wordt de beste oplossing tegen de beste prijs gekozen. Mourik geeft met het nieuwe asfalttype (Melt) de beste invulling aan de provinciale doelstellingen.

Werkzaamheden
Naast de fietsverbinding staat een zonnepaneel als energievoorziening van het gladheidsmeetsysteem. Gemonitord wordt hoe goed het asfalt werkt. De provincie beslist of het antivries asfalt ook op andere locaties in Zuid-Holland toegepast kan worden.

Duurzame ambities
De provincie Zuid-Holland is de dichtbevolktste provincie van Nederland. Om de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen en te versterken, is energietransitie een speerpunt in het mobiliteitsbeleid. Evenals de Snelbinder, geven de N470 tussen in Delft en Zoetermeer en de N211 in het Westland ook invulling aan energietransitie. Deze wegen worden aangepast zodat ze energie besparen en geven.

Samen met diverse partners onderzoekt de provincie allerlei maatregelen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. In de bouw, maar ook in het gebruik en onderhoud, wordt een mix toegepast van bewezen technologie en nieuwe, experimentele oplossingen.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. 

Meer informatie
Meer informatie over De Snelbinder, het 3-in-1 project en de andere projecten vindt u op:
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/3-1-project/
http://www.n470geeftenergie.nl/
http://www.n211geeftenergie.nl/

Heeft u vragen?

Marijo Orgers
Marijo Orgers
Bedrijfsleider

+31 6 53 78 31 46
Leanda Bogaards
Leanda Bogaards
Tendermanager

+31 184 66 74 25
Alle contactgegevens

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)
Melt-asfalt fietsverbinding De Snelbinder

Downloads