A9 Badhoevedorp

Onderdeel van: A9 Badhoevedorp

Projectgegevens

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Locatie: Badhoevedorp
Activiteit: Infra
Bedrijf: Mourik Infra (Echt)
Periode: Januari 2014 / 2018

Sinds de start van de uitvoering in januari 2014 is er veel gebeurd en zijn de contouren van de nieuwe A9 goed zichtbaar geworden. De zandtrein is op stoom en de grondlichamen krijgen hun vorm. Ook aan de bijbehorende aanpassingen aan de waterhuishouding wordt hard gewerkt, erg belangrijk in de Haarlemmermeer polder.

Op nagenoeg alle locaties is voorafgaand aan de werkzaamheden eerst onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE) tot een diepte van ongeveer 8 meter. Dit gebied direct naast Schiphol is talloze keren gebombardeerd gedurende de Tweede Wereldoorlog. Stukje voor stukje zijn deze gebieden vrijgegeven zodat we met de werkzaamheden konden beginnen.

In de middenberm van de A4 zijn de eerste steunpunten van een tweetal kunstwerken inmiddels gebouwd. Op een van deze locaties zijn zelfs de liggers van een van de  verspanningen alvast aangebracht. In verband met een verkeersfasering waarbij doorstroming van het autoverkeer over de A4 en het spoorverkeer over de Schiphollijn gegarandeerd moet blijven, moest dit al in een vroeg stadium van het project gebeuren.

De laatste gronden door Rijkswaterstaat zijn verworven zodat ook in deze gebieden de watergangen, grondlichamen en kunstwerken gebouwd kunnen worden.

De nieuwe A9 is eind 2017 gereed, de oude is een jaar later ontmanteld.

Jan-Co van den Doel is als projectmanager vanaf het begin namens Mourik Groot-Ammers betrokken bij dit project, waarbij Best Value Procurement wordt toegepast: de meeste waarde voor het minste geld. Rijkswaterstaat benut hierin de ervaring en expertise van de aannemers optimaal.

Heeft u vragen?

Jan-Co van den Doel
Jan-Co van den Doel
Projectleider

+31 6 23 25 38 69
Alle contactgegevens