Groot onderhoud N481a

Onderdeel van: N481a: Groot onderhoud

Projectgegevens

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Activiteit: Infra
Bedrijf:
Periode: juni 2013 / oktober 2013

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft Mourik Groot-Ammers het groot onderhoud aan de N481a uitgevoerd. De opdrachtsom voor het werk bedroeg 4,25 miljoen euro. Naast Mourik hebben ook de dochterbedrijven Traffic & More en Frees Service Utrecht werkzaamheden uitgevoerd. De N481a (achtereenvolgens Peilmolenweg, Zijdeweg en Nieuwe Zijdeweg) vormt de verbinding tussen de N214 ten zuiden van Oud-Alblas en de N480 nabij Streefkerk en heeft een lengte van 4,2 kilometer.

De weg geldt als belangrijke verkeersader voor de ontsluiting van de Alblasserwaard richting de snelweg A15 bij Papendrecht. Het groot onderhoud is uitgevoerd om het ongelijk verzakte wegdek weer te laten voldoen aan de comfort- en droogleggingseisen. Tevens is de weg ingedeeld volgens de huidige richtlijnen voor gebiedsontsluitingswegen, conform het principe Duurzaam Veilig.

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verwijderen van de bestaande asfalt- en funderingsconstructie, het verbreden van de rijbaan van circa zes  naar zeven meter, het aanbrengen van lichte ophoogmaterialen onder de rijbaan en in de verbreding (EPS, bims), en het aanbrengen van de nieuwe verhardingsconstructie.

Het project is gegund op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), waarbij het minimaliseren van de verkeershinder het belangrijkste kwaliteitscriterium was. Vanwege de grote verkeersdrukte en een gebrek aan omleidingsroutes hechtte de opdrachtgever veel waarde aan een uitvoeringsmethode met zo min mogelijk afsluitingen. Om hierin tegemoet te komen heeft Mourik een methode bedacht waarbij op drie weekend- en twee nachtafsluitingen na het verkeer in twee rijrichtingen doorgang kon vinden. Dit tot grote tevredenheid van de opdrachtgever en de weggebruiker.

Als blijk van waardering heeft de ondernemersvereniging van Nieuw-Lekkerland na afloop van het project een bijeenkomst georganiseerd om Mourik en de Provincie Zuid-Holland te bedanken voor het goede verloop van de werkzaamheden en de beperking van de overlast.

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)