Eerst saneren, dan slopen

Onderdeel van: Dijkverbetering KIS

Projectgegevens

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Locatie: Groot-Ammers
Activiteit: Infra
Bedrijf:
Periode: Oktober 2013 / Juli 2018

Mourik Groot-Ammers heeft een grote opdracht in de wacht gesleept die letterlijk in de 'achtertuin' begint. Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM), waar Mourik deel van uitmaakt, gaat voor Waterschap Rivierenland de primaire waterkering versterken tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS).

Om de dijkverbetering uit te kunnen voeren, moeten verschillende panden worden gesloopt. In april 2014 zijn de eerste huizen in Nieuw-Lekkerland gesloopt.

Voorafgaand aan de sloop voert Combinatie Dijkverbetering Molenwaard diverse onderzoeken en saneringen uit. Zo is in sommige panden asbest aangetroffen, dat verwijderd wordt door een gespecialiseerd bedrijf. Medewerkers in beschermende kleding voeren de werkzaamheden uit onder speciale, geconditioneerde omstandigheden.

Een ecoloog van Combinatie Dijkverbetering Molenwaard bekijkt of er broedende vogels in de te slopen objecten zitten. Om te voorkomen dat vogels zich alsnog gaan nestelen in het pand, worden waar mogelijk alvast dakpannen verwijderd.

Op deze manier wordt het pand minder aantrekkelijk als broedplaats. Voor een aantal diersoorten, zoals huismus en vleermuis, zijn vervangende broedplaatsen aangelegd.

Heeft u vragen?

Kees Scheer
Kees Scheer
Projectmanager

+31 184 66 72 00
Alle contactgegevens

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)