Herinrichting RDM-terrein Rotterdam

Onderdeel van: Herinrichting RDM-terrein Rotterdam

Projectgegevens

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam
Activiteit: Infra
Bedrijf:
Periode: oktober 2013 / juli 2014

Mourik Groot-Ammers is in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam bezig met de herinrichting van het RDM-Oost terrein in de Waalhaven van Rotterdam. RDM (Rotterdams Droogdok Maatschappij) was vroeger een van de belangrijkste scheepswerven van Nederland en maakte onder andere onderzeeboten voor de Nederlandse Marine en de SS Rotterdam. De werkzaamheden die Mourik hier uitvoert hebben betrekking op het revitaliseren van het gehele oostelijke terrein. De  werkzaamheden omvatten onder andere het verwijderen van de oude bestrating, het ontgraven van de gehele bovenlaag, en het aanbrengen van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel.

Na aanvulling van de ontgraving wordt het gehele terrein, met een oppervlakte van 26.000 m2, machinaal herstraat. De aanneemsom van deze opdracht bedraagt circa 1 miljoen euro.

Op een aantal plaatsen op het terrein zijn spots met bodemverontreinigingen aangetroffen, die voornamelijk uit olieverwante producten bestaan. Wij voeren tevens de sanering hiervan uit. De werkzaamheden verlopen in verschillende fases, omdat het zware transport van de huurder van het terrein, van en naar de grote hallen, geen grote hinder mag ondervinden. Dit vergt de nodige communicatie tussen de verschillende betrokken partijen. Met de vrijkomende materialen gaan wij verantwoord om door deze te hergebruiken, onder andere als gebroken puinfundering.

Werkzaamheden:

  • Uitbreken en naar depot rijden van 25.000 m2 betonklinkers van 12 cm dik
  • Sloop voormalige kraanbaan wat bestaat uit circa 200 m3 beton
  • Op depot breken van betonklinkers en andere betonmaterialen. Deze worden hergebruikt in de onderbaan (7.000 ton)
  • Functioneel saneren en afvoeren van diverse spots met verontreinigde grond
  • Ontgraven cunet 26.000 m2 (klasse industrie) en afvoer naar hergebruik locatie
  • Aanbrengen beton en PVC riool, inclusief verzamelputten
  • Aanbrengen afscheidingsdoek, funderingswapening en betongranulaat
  • Aanbrengen straatlaag (morensesplit) en bestrating met klinkers van 12 cm (26.000 m2)
  • Aanbrengen keerlus asfalt
  • Aanbrengen hekwerken

De werkzaamheden duren naar verwachting nog tot medio juli 2014.

 

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)