Rijksweg A2: Rondweg Den Bosch

Onderdeel van: A2: Rondweg Den Bosch

Projectgegevens

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Locatie: Den Bosch
Activiteit: Infra
Bedrijf:

Bij Den Bosch wordt de rondweg aangepakt om de doorstroming te verbeteren. Om dit te bereiken heeft Rijkswaterstaat een Design & Contruct contract op de markt gebracht. Door middel van een aanbesteding is de combinatie InfrA2 (KWS, VHB, Mourik Groot-Ammers en Vialis) geselecteerd voor  het ontwerp en uitvoering.

Bij dit project hebben zowel Rijkswaterstaat als de bouwcombinatie ervaring opgedaan met Systems Engineering. Deze werkwijze wordt toegepast bij Design & Construct contracten om tijdens het ontwerpproces de eisen te ordenen en het ontwerp gedurende het proces te toetsen. Stapsgewijs wordt naar een uitvoeringsontwerp gewerkt, die bestaat uit een reconstructie van de A2 over een lengte van 12 kilometer.

Tussen de Maasbrug  en knooppunt Vught wordt de autosnelweg verbreed van 2x3 rijbanen naar 4x2 rijbanen en de knooppunten Empel en Hintham zullen volledig worden herontworpen. In de nieuwe situatie wordt het doorgaande verkeer gescheiden van het lokale verkeer door een parallelbaan te creëren. De op- en afritten zullen op de parallelbaan aangesloten worden, waardoor het doorgaande verkeer minder hinder ondervindt.

Geluidswerende maatregelen zoals geluidsschermen en het toepassen van  geluidreducerend asfalt zorgen ervoor dat de overlast voor de omgeving wordt verminderd.

Verkeershinder is geminimaliseerd door zorgvuldige planning en uitvoering van faseringen en verkeersmaatregelen. Door veel werk in weekenden en ’s nachts uit te voeren en goede afstemming met Rijkswaterstaat is de A2 volgens planning op 31 december 2009 opengesteld voor verkeer.

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)