Gate Terminal LNG

Onderdeel van: Gate Terminal LNG

Projectgegevens

Opdrachtgever: TS LNG B.V.
Locatie: Maasvlakte Rotterdam
Activiteit: Infra
Bedrijf:
Periode: mei 2009 / juli 2011

Het werk bestond uit het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse infra in een internationale omgeving op een industriële plant voor de op- en overslag van LNG (vloeibaar gas). De werkzaamheden zijn uitgevoerd op een veelzijdig bedrijvig werkterrein tezamen met internationale werkmaatschappijen rondom en naast de installaties. Dit alles binnen een zeer beperkt werkoppervlak binnen een kort tijdsbestek op hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau.

Uitgevoerde werkzaamheden zijn:

 • Ontgraven van 85.000 m3 grond ten behoeve van betonfundaties, betonvloeren en wegen
 • Aanleggen van funderingen van menggranulaat voor 80.000 m2 betonvloeren en wegen
 • Profileren en verdichten van 160.000 m2 zandlagen
 • Leveren en verwerken van 48.000 m2 geotextiel
 • Leveren en verwerken van 32.000 m3 natuurlijk steenmengsel
 • Verlagen van 10.000 m2  zandoppervlakte door middel van zuigtechniek tussen leidingen
 • Spreiden van natuurlijk steenmengsel over 10.000 m2 tussen leidingwerken met behulp van blaastechniek
 • Leveren en spreiden van 39.000 m2 drielaagse asfaltverharding
 • Leveren en leggen van 51 km PVC leiding voor riolering/kabels
 • Leveren en plaatsen van 135 stuks prefab kabeltrekputten van beton tot een volume van 45 m3 per put
 • In-situ aanleggen van 4 km betonnen 'cableducts' in diverse afmetingen met 2 tot 36 stuks kabeltrekbuizen per 'cableduct'
 • Realiseren van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van droge werkputten voor de aanleg van betonconstructies tot een peil van -4 meter beneden zeeniveau
 • Leegpompen en inspecteren van een GRE warmwaterleiding met een diameter van 1,80 meter en een lengte van 1300 meter in een vierdaagse 24-uurs actie

Overige zaken:

 • Dagelijkse leiding van de werkzaamheden
 • Risicomanagement
 • Financieel management
 • Tijdmanagement
 • Raakvlakkenmanagement
 • Milieumanagement
 • Veiligheidsmanagement
 • Voorbereiden, aanvragen, uitvoeren en beheren van vergunningen
 • Afhandelen wijzigingen
 • Beheren documentbeheersysteem

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)