Rijksweg A2: Verbreding Holendrecht – Maarssen

Onderdeel van: A2: Holendrecht – Maarssen

Projectgegevens

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Locatie: Utrecht
Activiteit: Infra
Bedrijf:
Periode: 2006 / 2010

De verbreding van de A2 tussen Holendrecht en Maarssen is in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door Mourik, KWS en Boskalis op basis van een Design & Construct contract.

Het werk bestaat uit het reconstrueren en verbreden van de A2 over een lengte van 17 kilometer.  Naast de uitvoering is het ontwerp een wezenlijk onderdeel van de scope bij dit project vanwege het  Design en Construct contract. In plaats van een gedetailleerd plan in de vorm van een bestek zoals bij traditionele contractvormen levert de opdrachtgever nu richtlijnen en randvoorwaarden aan.

Om deze informatie te ordenen en om te vormen naar een uitvoeringsontwerp wordt Systems Engineering gebruikt. Dit is een werkwijze waarbij aan de hand van een eisenanalyse de beste oplossing wordt gezocht binnen de systeemgrenzen. Innovatie en creativiteit spelen dan ook een grote rol bij dit project.

Inpassing in de omgeving en natuurcompensatie spelen bij dit project ook een grote rol, dit blijkt wel uit de aanleg van 8 ecoducten. Nabij de ecoducten zorgen landschapsstroken ervoor dat de passages gebruikt worden en door de ligging direct naast de bermen brengt het de automobilist in contact met zijn omgeving. De hinder voor de omgeving wordt ook beperkt door de aanleg van geluidsmaatregelen. Over een lengte van 4.500 meter wordt een geluidswand aangelegd met een hoogte variërend van 3 tot 7 meter.

Voor de verkeersmaatregelen wordt overleg gevoerd met de gemeenten, vervoersmaatschappijen en bedrijven, om tot een plan te komen waarbij de overlast wordt geminimaliseerd. Na de ombouw wordt een geheel nieuw Dynamisch VerkeersManagement-systeem aangelegd en de openbare verlichting.

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)