Bouw warmtekrachtcentrale

Onderdeel van: Promat warmtekrachtcentrale

Projectgegevens

Opdrachtgever: E.ON Power Plants Belgium voor Promat Int. NV
Locatie: Tisselt (B)
Activiteit: Industrie- en utiliteitsbouw
Bedrijf: Mourik n.v. (België)

Promat ontwikkelt en produceert brandwerende materialen en hoge-temperatuur-isolatieplaten. De voor deze productie-eenheden noodzakelijke elektriciteit werd initieel uit het distributienet geïmporteerd. De noodzakelijke warmte werd in een gasgestookte ketel opgewekt. Teneinde tot een duurzame productie over te gaan werd samen met E.ON een warmtekrachtcentrale ontworpen en gebouwd.

In een warmtekrachtcentrale wordt gelijktijdig elektriciteit en nuttige warmte opgewekt. De restwarmte van de elektriciteitsproductie wordt daarbij gebruikt om warmte, in dit geval stoom, voor productieprocessen te produceren. De installatie produceert het equivalent van 9000 gezinnen aan elektriciteit en qua warmteproductie het equivalent van 3500 gezinnen.

Voor dit duurzame project kreeg Mourik n.v. de opdracht om de civiele werken uit te voeren bestaande uit grondwerken, paalfunderingen, beton-, aardings- en rioleringswerken en het uitvoeren van een piperack

Heeft u vragen?

Michel Mosselmans
Michel Mosselmans
Manager studiedienst & calculatie bouw

+32 3 54 54 361
Alle contactgegevens