GO sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo

Onderdeel van: GO sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo

Projectgegevens

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Locatie: Delden en Henglo
Activiteit: Infra
Bedrijven: Mourik Infra (Echt), Mourik Techniek
Periode: 03-2017 / 12-2018

In maart 2017 ontving Mourik van Rijkswaterstaat de opdracht voor het groot onderhoud aan de sluis- en gemaalcomplexen in het Twentekanaal bij Delden en Hengelo. De complexen hebben elk één sluiskolk, waardoor de bedrijven achter de complexen tijdens de stremming niet meer over water bereikbaar zouden zijn. Een alternatief over water was niet mogelijk.

Veel bedrijven in de regio zijn afhankelijk van vervoer over water. Vanwege de enorme logistieke operatie die de stremming voor deze bedrijven als gevolg zou hebben, is Rijkswaterstaat twee jaar geleden al begonnen met de voorbereiding van dit project. Daardoor kon Akzo bijvoorbeeld groot onderhoud, ofwel minder productie, plannen in de stremmingsperiode. Ook de Combi Terminal Twente heeft tijdig een los- en laadvoorziening voor containers bij het XL-park in Almelo kunnen inrichten, om daar vandaan de containers te transporteren.

De werkzaamheden
Tot begin 2018 hebben wij ons gericht op het ontwerp en de voorbereidingen. Best een klus, want binnen het project waren veel disciplines actief: werktuigbouw, waterbouw, E&I, industriële automatisering, bouwkundig en civiel. De uitdaging was dus om ervoor te zorgen, dat alleen díe werkzaamheden in de stremmingsperiode gepland werden, die strikt noodzakelijk tijdens de stremming moesten worden uitgevoerd. Of alternatieve technische oplossingen bedenken die de doorlooptijd zouden verkorten. Met natuurlijk de nodige aandacht voor veiligheid, zodat
we ondanks de tijdsdruk veilig konden werken.

Mourik Infra en haar onderaannemers hebben een geweldige prestatie neergezet. We hebben de grens van inzetbaarheid van onze mensen daarbij wel opgezocht. De stremming heeft bij Delden uiteindelijk twee dagen langer geduurd, en bij Hengelo twaalf dagen. Bij Hengelo was dit te wijten aan noodzakelijke reparaties van scheuren in de roldeuren, die vooraf niet te constateren waren. Normaal gesproken gaat Rijkswaterstaat voor vergelijkbare complexen - met alternatieven over de vaarweg - van 70 dagen per kolk uit. Wij hebben in 30 dagen – exclusief extra dagen door scopewijzigingen of onvoorziene omstandigheden - twee complexen gedaan. Daar kunnen we trots op zijn!

Een les voor een volgende keer is wel om bij dergelijke werkzaamheden meer buffer in de planning op te nemen en dit ook met de gebruikers van de vaarweg vooraf te communiceren.

Momenteel zijn we nog bezig met de resterende werkzaamheden. In december 2018 leveren we het werk op.

Contactgegevens

Mourik Infra B.V. (Echt)

+31-475-416 700
Alle contactgegevens

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)