2. Verlengde Veilingroute

Onderdeel van: Verdubbeling N222 en aansluiting Verlengde Veilingroute

Projectgegevens

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Locatie: Honselersdijk
Activiteit: Infra
Bedrijf:
Periode: 02-2017 / 02-2019

De N222 is gelegen in Westland tussen de N466 en de N211. De N222 wordt in het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) aangeduid als Onderliggend Wegennet Plus (OWN+). Dit betekent, dat voor deze verbinding een (boven) regionale functie is weggelegd in de afwikkeling van het (bovenregionale) verkeer. Daarnaast maakt veel vrachtverkeer met als bestemming Royal FloraHolland gebruik van de N222.

Begin 2010 is door De Provincie de trajectstudie voor de N222 vastgesteld. In deze trajectstudie zijn alle ambities voor deze verbinding in de vorm van onderhouden verbetermaatregelen beschreven. In 2012 is deze trajectstudie geactualiseerd. De nadruk van de verbetermaatregelen ligt op het verhogen van de doorstroming op de N222, door het verruimen van de capaciteit op de wegvakken en de kruispunten. De weg bestaat uit 2x1 rijstrook en wordt verbreed naar 2x2.

Daarnaast richten de maatregelen zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid en om de verbinding aan de vastgestelde functionaliteit en het gewenste kwaliteitsniveau van onderhoud te laten voldoen.
Verder heeft De Provincie besloten, als gevolg van een aantal scopewijzigingen, om een gedeelte van de nieuwe verbinding tussen de N222 en de N213, de zogeheten Verlengde Veilingroute, te integreren in bovenstaande onderhouden verbetermaatregelen. Door deze integrale aanpak ontstaat een toekomst vaste en duurzame aansluiting op de N222.

De ambities van de Provincie Zuid-Holland zijn om de omgeving rondom de gemeente Westland en Hoek van Holland te verbeteren op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit heeft onder anderen geresulteerd in het 3-in-1 project. Binnen dit project zijn een aantal provinciale wegen uitgebreid en opgewaardeerd en zijn grote verkeerspleinen gerealiseerd. Om de ambities verder vorm te geven is in het kader van het Wegenproject Westland (WPW)voorgesteld, de VVR en de N222 als toekomstige aanrijroute te bestempelen voor het verkeer van en naar Royal FloraHolland. De huidige intensiteit op de N222 is namelijk hoog.

De verdubbeling van de N222 en doortrekken van de Verlengde Veiling Route (VVR) biedt kansen om de aanrijdroute richting Royal FloraHolland te wijzigen. Door de verdubbeling wordt de capaciteit vergroot en kan de N222 het verkeer richting Royal FloraHolland goed afwikkelen. Door de realisatie van de VVR ontstaat een nieuwe toegangsweg richting Royal FloraHolland
komende vanaf de A20. Hierdoor neemt de intensiteit verder toe en is het noodzakelijk de N222 te verdubbelen en om het laatste deel van de VVR (de Verlengde Veilingroute) aan te leggen.
Een tweede belangrijke ontwikkeling is het realiseren van een goede ontsluiting van nieuwe ontwikkelgebieden zoals Trade Parc Westland Mars en Green Horti Campus. Dit wordt gerealiseerd door het aanleggen van een vierde tak op de rotonde Jupiter.

Naast de verdubbeling van de N222 is het wenselijk maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid verbeteren en de verbinding te laten voldoen aan de vastgestelde functionaliteit en gewenste kwaliteit van beheer en onderhoud. De toename van verkeer en de capaciteitsverruiming vormen de basis voor overige maatregelen binnen het project. De verdubbeling van de N222 leidt tot dubbele afritten op de rotonde Jupiter. Door de verdubbeling van de afritten moet het fietsverkeer meerdere rijstroken oversteken. Vanuit verkeersveiligheid is het dan ook noodzakelijk ter plaatse van deze rotonde een fietstunnel te realiseren.

Het project wordt begeleid door de provincie Zuid-Holland in nauw overleg met Royal FloraHolland, de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Naast de provincie Zuid-Holland draagt ook Royal FloraHolland financieel bij aan het project en werken alle stakeholders proactief mee om de geplande infrastructuur om de juiste wijze te realiseren.

Voor een virtuele tour over het project klik hier.

 

Overige projectberichten

Verlengde Veilingroute