2. Weekendwerkzaamheden Reconstructie N226 Hertekop-Schutterhoeflaan

Onderdeel van: Reconstructie N226

Projectgegevens

Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Locatie: Leusden/Amersfoort
Activiteit: Infra
Bedrijf:
Periode: 04/2017 / 12/2018

In het weekend van 28, 29 en 30 september heeft Mourik Infra een succesvolle tweede weekendafsluiting uitgevoerd op het project Reconstructie N226 Hertekop – Schutterhoeflaan in Leusden. De afsluiting maakt deel uit van in totaal drie weekendafsluitingen waarbij de huidige kruising volledig wordt vernieuwd, uitgebreid en voorzien van een fietsverbinding in de vorm van een fietstunnel.

In de tweede weekend afsluiting is de gehele bestaande kruising met circa één meter verhoogd, waarbij de aansluiting over de nieuwe fietstunnel is gerealiseerd. Tijdens deze afsluiting is zesenvijftig uur continu gewerkt door circa vijftig vakmensen. Een aantal getallen die hierbij horen:

  • Verwerking van circa 4.500 ton funderingsmateriaal
  • Verwerking van circa 3.200 ton asfalt
  • Stellen van circa 600 meter trottoirbanden
  • Volledige reconstructie van de weg N226 over 300 meter
  • Zagen en aanbrengen van circa 1.500 meter definitieve detectielussen
  • Aanbrengen van circa 7.000 meter tijdelijke markeringen
  • Plaatsen en installeren van een tijdelijke verkeerregelinstallatie (door Traffic & More) voor 3 kruisingen met behulp van een 7-tal zweepmasten

De Provincie Utrecht laat deze kruising verbeteren om het verkeer tussen Leusden, de A28 en Amersfoort beter te laten doorstromen en om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Heeft u vragen?

Arnaut de Bruin
Arnaut de Bruin
Ontwerpleider

+31 6 10 66 25 70
Robert Redelijkheid
Robert Redelijkheid
Regiomanager

+31 6 10 91 35 71
Marnix van Wingerden
Marnix van Wingerden
Uitvoerder

+31 6 20 09 25 11
Alle contactgegevens