1. Reconstructie N226 Hertekop - Schutterhoeflaan

Onderdeel van: Reconstructie N226

Projectgegevens

Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Locatie: Leusden/Amersfoort
Activiteit: Infra
Bedrijf:
Periode: 04/2017 / 12/2018

In opdracht van de Provincie Utrecht heeft Mourik in april 2017 het UAV-GC contract verworven voor werk 'Reconstructie N226 Hertekop - Schutterhoeflaan' binnen de gemeente Leusden/Amersfoort. Dit werk is aanbesteed en wordt uitgevoerd vanuit de Best Value filosofie. Mourik heeft als beste partij invulling gegeven aan de door de provincie vastgestelde doelstellingen, toegespitst op:  

 1. Maximale beschikbaarheid van de infrastructuur en reduceren van hinder tijdens uitvoering
 2. Het realiseren van een zo duurzaam mogelijk werk
 3. Oplevering en overdracht van het project moet naar volle tevredenheid worden verzorgd
 4. Het project moet binnen budget en binnen de eindmijlpaal worden gerealiseerd

Mourik is verantwoordelijk voor het ontwerp en realisatie van de provinciale weg N226 tussen de kruising Groene Zoom en rijksweg A28. In het kader van verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid wordt binnen dit werk een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel gerealiseerd. Aanvullend wordt de Schuttershoeflaan voorzien van een alternatieve ontsluiting door de aanleg van een parallelweg.

De feitelijke getallen behorend bij dit werk:

 • Bomenkap van circa 600 bomen
 • Reconstructie van 1,5 kilometer provinciale weg
 • Aanleg fiets- en voetgangerstunnel met een lengte van 160 meter inclusief bijbehorende installaties
 • Aanleg van twee composiet bruggen
 • Aanleg faunapassage Ø 800 mm en eekhoornverbinding met een lengte van 50 meter
 • Aanleg van een parallelweg als ontsluiting voor de Schutterhoeflaan met een lengte van 1,5 kilometer
 • Volledig vervangen VRI-systeem en splitsing naar twee systemen
 • Volledig vervangen OVL-systeem inclusief CCTV-systeem
 • Ontwerp en realisatie bewegwijzering NBd
 • Aanleg grondkerende constructie onder het viaduct A28/N226 met behulp van prefab betonnen keerwanden
 • Natuurcompensatie door aanplant van circa 150 eikenbomen
 • Realisatie van 3.500 m² infiltratieveld voor de opname van de volledige hoeveelheid water afkomstig van het verhard oppervlak

Aanvullende feiten binnen dit werk:

 • Gedurende het gehele werk is er altijd doorgang voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van drie weekendafsluitingen
 • Het werk wordt gerealiseerd in drie verkeersfasen
 • Regeling verkeersstromen in de tijdelijke situatie door de toepassing van een tijdelijke VRI-installatie met cameradetectie
 • Totstandkoming ontwerp met behulp van 3D-clashdetectie op basis van
  LEAN-systematiek
 • Coördinatie K&L-verleggingen nutspartijen

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Heeft u vragen?

Robert Redelijkheid
Robert Redelijkheid
Regiomanager

+31 6 10 91 35 71
Arnaut de Bruin
Arnaut de Bruin
Manager ontwerp, voorbereiding en omgeving

+31 6 10 66 25 70
Alle contactgegevens

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)