Meerjarig Onderhoud RWS West Nederland Zuid, district Zuid

Onderdeel van: Meerjarig Onderhoud RWS West Nederland Zuid

Projectgegevens

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat WNZ
Locatie: Gouderakstraat 9 Rotterdam
Activiteit: Infra
Bedrijf: Mourik Infra
Periode: 05-2017 / 05-2022

Het wegenonderhoud omvat het meerjarig in stand houden, monitoren en upgraden van het Areaal West Nederland Zuid district Zuid, in totaal circa 166 kilometer snelweg in Zuid-Holland. Het project is verkregen op basis van de Best Value methode, waarbij Mourik heeft aangetoond op een efficiënte en verantwoordelijke manier risico’s te reduceren en te beheersen, en kansen optimaal te benutten. 


Incidentmanagement
De onderhoudswerkzaamheden zijn gestart op 1 mei 2017. Naast het reguliere onderhoud omvat het werk ook het onderdeel incidentmanagement. Dit betekent dat wij de weg veilig moeten stellen bij een incident door het plaatsen van een veilige verkeersmaatregel. Nadat een berger het voertuig heeft verwijderd, zijn wij weer aan zet om de weg veilig open te stellen. Deze dienst is 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per dag actief. Hiervoor hebben we drie kazernes ingericht, waarin onze mensen en materieel beschikbaar zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Onderhoudswerkzaamheden

  • Bermen maaien
  • Sloten baggeren
  • Bomen snoeien
  • Verzorgingsplaatsen schoonmaken en aanwezige prullenbakken ledigen
  • Schades aan geleiderail repareren
  • Kunstwerken onderhouden
  • Asfalt functioneel houden en indien nodig rijstrookbreed de asfaltverharding inclusief markering vervangen
  • Zorgen dat de openbare verlichting brandt

Dit alles wordt vastgelegd in ons onderhoudsmanagementsysteem, zodat wij aantoonbaar voldoen aan de contractverplichting. Daarnaast vinden er diverse upgradewerkzaamheden plaats, die ons team uitrekent, voorbereidt en uitvoert.

De werkzaamheden zijn voor minimaal drie jaar. We kunnen maximaal twee keer een verlenging krijgen van één jaar.

Vanaf 1 januari 2018 heeft Mourik Infra ook een perceel aangenomen in Zuid Nederland, district West ofwel West-Brabant. De werkzaamheden komen overeen met die in Zuid-Holland, alleen betreft het hier circa 250 kilometer snelweg.

 

Heeft u vragen?

Marijo Orgers
Marijo Orgers
Bedrijfsleider

+31 6 53 78 31 46
Alle contactgegevens

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)