4. Uitvoering werkzaamheden

Onderdeel van: Dijkverbetering IJsseldijk Gouda

Projectgegevens

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Locatie: Gouda
Activiteit: Infra
Bedrijf:
Periode: januari 2017 / medio 2018

IDe IJsseldijk in Gouda voldoet niet aan de landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk op drie verschillende plaatsen versterkt: Sluiseiland, Schielands Hoge Zeedijk en Goejanverwelledijk. Mourik Groot-Ammers voert de dijkversterking uit in opdracht van Hoogheemraadschap Rijnland. Het hoogheemraadschap heeft in deze aanbesteding nadrukkelijk geselecteerd op innovatie en zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Goejanverwelledijk
Een van die innovatieve dijkversterkingsmethoden is de Soilmix-techniek. Soilmix is een grondverbeteringstechniek waarbij grond gemengd wordt met cement. Na het uitharden van het cement heeft de slappe grond de eigenschappen van beton gekregen. Het mengen gebeurt met een frees met roterende koppen die langzaam naar beneden wordt gedrukt. Tegelijkertijd wordt het cement toegevoegd. Op deze manier ontstaan blokken verstevigde grond van 2,4 meter bij 0,55 meter tot maximaal 20 meter diep. Deze innovatieve methode is succesvol getest en passen we nu toe in de dijk.

Schielandse Hoge Zeedijk
De dijk is instabiel, waardoor verschuivingen kunnen plaatsvinden en water uit de Hollandsche IJssel het achterland in kan stromen Daarom voeren we hier een binnenwaartse versterking uit in de bocht van de dijk door middel van een steunberm. Omdat deze berm voor een deel in het wiel uitkomt moet we deze eerst uitbaggeren. Na het verwijderen van slib brengen we het nieuwe zand op vaste bodem aan om zo de dijk stabiel te maken. Om te voorkomen dat deze steunberm wegzakt vullen we de onderkant op met stenen. De steunberm wordt in verschillende fases opgebouwd vanwege stabiliteit en zettingen in de ondergrond.

Sluiseiland
Om het gebied achter de dijk te beschermen tegen wateroverlast, versterken we de dijk met grond zodat deze kan gaan fungeren als dijklichaam. Hiermee wordt de dijk verlegd, van de rand naar het midden van het eiland.

Tijdens de uitvoering van het project houden we optimaal rekening met de wensen van de bewoners en de omgeving. Naar verwachting is het project medio 2018 klaar. De dijk voldoet dan weer geheel aan de nieuwe veiligheidsnormen.  

Foto's: Iris Loonen ©

Heeft u vragen?

Kees Scheer
Kees Scheer
Projectmanager

+31 184 66 72 00
Alle contactgegevens

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)
Verbetering IJsseldijk Gouda Cutter Soil Mix