Handen ineen voor een duurzame leefomgeving

Onderdeel van: CityTree

Projectgegevens

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Hilversum, Rotterdam en Utrecht
Activiteiten: Infra, Milieutechniek
Bedrijven: Mourik Groot-Ammers, Mourik Techniek

Een groene, gezonde leefomgeving
Een relatief onbekend klimaatprobleem is de fijnstofproblematiek. Sinds de jaren zestig wordt in Nederland gemeten hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht zitten. Stoffen als zwaveldioxide, grof stof en benzeen waren vroeger een probleem. Door allerlei maatregelen zijn de gemiddelde concentraties de laatste jaren sterk gedaald. Een mooi resultaat, maar helaas nog niet voldoende. Door vervuilde lucht overlijden er namelijk, volgens het Longfonds, jaarlijks ruim 5.000 mensen. Volgens het RIVM hebben Nederlanders die in de stad wonen - zo'n 40% van de bevolking - een 1,5 jaar kortere levensverwachting door luchtvervuiling. Zelfs bij de huidige normen is luchtvervuiling een van de grootste doodsoorzaken. Daar moeten we iets aan doen!

Mourik heeft de missie om een duurzame leefomgeving te realiseren. Voor onszelf, maar vooral ook voor komende generaties. Daarom werken wij aan klimaatbestendige steden waar ruimte is voor natuur en waar mensen gezond kunnen leven. De eerste stap in deze transitie is het verbeteren van de luchtkwaliteit. Want we drinken geen vervuild water, waarom ademen we dan wel vervuilde lucht in?

Recentelijk hebben we de CityTree geïntroduceerd in Nederland. Met de CityTree kunnen we de luchtkwaliteit aantoonbaar verbeteren. Deze innovatie inspireert mensen om bij te dragen aan een groenere toekomst. Wij zijn erg trots dat we een aantal maanden geleden de eerste CityTree naar Nederland hebben gehaald en de samenwerking zijn aangegaan met Green City Solutions. Samen met Green City Solutions, een Berlijnse startup en tevens bedenker van deze innovatie, geven we concrete invulling aan een groene, gezonde leefomgeving.

Werking van de CityTree
Het innovatieve concept van de CityTree omvat een combinatie van planten met Internet of Things (IoT). Het scherm van de CityTree is een ‘muur’ van mos, gevuld met verschillende mossoorten, die een magnetische werking op fijnstof hebben. Het mos zuivert de lucht door vervuiling, zoals fijnstof, letterlijk op te eten en die te gebruiken voor zijn eigen biomassa. Met behulp van IoT en de ingebouwde sensoren creëren we de optimale condities voor het functioneren van het mos.

''Mos heeft een veel groter bladoppervlak dan welke plant ook. Dat betekent dat de CityTree meer schadelijke stoffen kan opnemen”, aldus Zhengliang Wu, co-founder van Green City Solutions. “De CityTree werkt luchtzuiverend, daarnaast blijft mos het gehele jaar groen.”

Unieke eigenschappen

  • De CityTree zuivert vervuilde lucht door fijnstof letterlijk op te eten en te gebruiken voor zijn eigen biomassa. Hierdoor groeit het mos en kan het nog meer fijnstof opnemen. De lucht die langs en door de CityTree is gegaan, is 25% schoner.
  • De CityTree biedt de mogelijkheid om op een klein oppervlak ruimte te geven aan de natuur, biodiversiteit te stimuleren en de luchtkwaliteit te verbeteren.
  • De CityTree combineert planten met IoT, waardoor we optimale condities creëren voor het functioneren van het mos.
  • De CityTree functioneert volledig autonoom door een ingebouwd irrigatiesysteem op basis van zonne-energie.
  • De CityTree draagt bij aan maatschappelijke bewustwording van luchtvervuiling.

De CityTree is een slimme, compacte, luchtverbeterende vergroening voor een drukke, grijze stad. Daarmee creëren we feitelijk een bos op een kleine ruimte.

Steden gaan de strijd aan tegen luchtvervuiling
Hilversum, Utrecht en Amsterdam werken al actief aan schone lucht met behulp van de CityTree. Op woensdag 8 november 2017 hebben we ook op het Churchillplein in Rotterdam een CityTree geplaatst, in samenwerking met Happy Streets, een beweging die zich inzet voor inclusieve, duurzame mobiliteit en beter gebruik van de publieke ruimte.

Wethouder Pex Langenberg: "De CityTree is een mooi voorbeeld van een object dat verschillende functies verenigt en een bijdrage kan leveren aan duurzaamheidsambities van de stad. Via Happy Streets laten we tijdelijk de straat van de toekomst zien, in dit geval in een mooie combinatie van vergroening, innovatie in schone lucht en city lounge."

Wilt u ook de strijd aangaan tegen luchtvervuiling? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Heeft u vragen?

Stijn Timmers
Stijn Timmers
Innovatie

+31-6-10 06 07 50
Pim den Hartog
Pim den Hartog
Innovatie

+31-6-23 96 96 50
Alle contactgegevens