Succesvolle afsluiting Dieren

Onderdeel van: Traverse Dieren

Projectgegevens

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Locatie: Dieren
Activiteit: Infra
Bedrijf:
Periode: 11-2016 / 07-2018

Recent hebben we op het project Traverse Dieren een grote stap gezet in de realisatie. We hebben een van de belangrijkste kruispunten inclusief de aansluitende wegen compleet herbouwd tijdens een korte en hevige verkeersafsluiting van drie weken.

Gewijzigd plan
Gedurende het ontwerptraject bleek dat het gewenst was om de complete verhardingsconstructie te vervangen. Daardoor was de initieel bedachte fasering, waarbij het verkeer altijd door kon, niet meer toepasbaar. De opdrachtgever en Combinatie Traverse Dieren hebben vervolgens samen bekeken of een verkeersafsluiting tot de mogelijkheden behoorde. Hierbij hebben we goed gelet op de uitvoerbaarheid en de planning, maar hebben we ook uitgezoomd naar de omwonenden en de wijde omgeving voor wat betreft de verkeersstromen in de regio. De uitkomst: de meest geschikte uitvoeringsperiode viel in mei vanwege het eigen werk en projecten in de omgeving. Daarnaast zou er zo min mogelijk gewerkt moeten worden tussen 22.00 en 6.00 uur, om overlast voor de bewoners te minimaliseren.

Intensieve voorbereiding
Met zorgvuldig geselecteerde bouwpartners voor de OVL, VRI en het straatwerk hebben we een eerste LEAN-planning opgezet om de minimale doorlooptijd te bepalen. De scope omvatte het compleet verwijderen van de oude verharding, het riool, de OVL en VRI, en het daarna van onderaf weer compleet nieuw terugbouwen. Hieruit volgde een minimale doorlooptijd van drie weken.

Vanaf het moment dat we verwachtten dat de afsluiting door zou kunnen gaan, hebben we de voorbereiding geïntensiveerd, bouwpartners gezocht voor de kritische activiteiten, en het plan en de planning van grof naar fijn uitgewerkt. Binnen de projectorganisatie hebben we extra overlegstructuren opgezet om iedereen in de juiste focus en flow te krijgen voor een succesvolle afsluiting. Er waren bijvoorbeeld tweewekelijkse risicosessies met de opdrachtgever, waarin we onder andere beheersmaatregelen hebben bedacht en ingepland met behulp van een speciale LEAN-planning voor de voorbereiding. Ook het ontwerp maakte hier onderdeel van uit, aangezien het uitvoeringsontwerp nog definitief gemaakt moest worden. We hebben speciale reviewrondes gehouden om met korte(re) lijnen snel en tijdig het ontwerp af te krijgen, rekening houdend met plannings- en materialisatiekeuzes die nodig zijn voor het halen van de planning in de uitvoering. Zo is bijvoorbeeld de uitdetaillering van de banden en het asfalt afgestemd op de beschikbare tijd, en zijn alle middengeleiders als plakbanden op het asfalt uitgevoerd in plaats van op de funderingsbaan.

De realisatie
Uiteindelijk waren het ontwerp en de voorbereiding gereed en konden op 29 april 2017 de hekken de weg op. In de drie weken daarna hebben we de N348 tussen de Wilhelminaweg en het Apeldoorns Kanaal volledig vernieuwd en verdubbeld qua capaciteit, en conform planning weer op tijd opengesteld in de vroege ochtend van 21 mei. In deze drie weken is er voor ongeveer 10.000 manuren aan werk gemaakt met pieken tot 100 man per shift. Tijdens de realisatie is het nauwelijks nodig gebleken de dagplanning aan te passen, wat zorgde voor rust en flow op de bouwplaats.

Overige projectberichten

Sneller en veiliger door Dieren

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)