Sneller en veiliger door Dieren

Onderdeel van: Traverse Dieren

Projectgegevens

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Locatie: Dieren
Activiteit: Infra
Bedrijf:
Periode: 11-2016 / 07-2018

Samen met medecombinanten Besix en Hegeman voert Mourik Groot-Ammers project ‘Traverse Dieren’ uit voor Provincie Gelderland. De provinciale weg N348 wordt over een traject van vier kilometer aangepakt.

Over een tracé van anderhalve kilometer wordt de weg verlegd en gebundeld met het spoor. Over nog eens anderhalve kilometer wordt de bestaande weg compleet gereconstrueerd en verbreed. In het plan staat verder de aanleg van een 600 meter lange tunnelbak voor doorgaand verkeer ter hoogte van het station centraal. Dit zorgt voor snellere passage van doorgaand verkeer, beperking van hinder en een veiligere verkeerssituatie. Ook wordt de barrièrewerking van de weg, die het dorp in tweeën snijdt, teruggedrongen en worden de beide helften van Dieren weer met elkaar verbonden.

Het stationsgebied wordt ingericht als verblijfsgebied voor voetgangers en treinreizigers, inclusief een voetgangersbrug die beide stationspleinen met elkaar verbindt. Er komt een nieuwe parkeervoorziening waardoor parkeeroverlast in de omgeving van het station tot het verleden behoort. Aan de westkant van Dieren wordt de weg gebundeld met het spoor en aan de oostkant komt een spooronderdoorgang voor verkeer van en naar Apeldoorn.

De grote getallen van het project: 100.000 m3 grondverzet, 40.000 ton funderingsmateriaal, 25.000 ton asfalt, 13.500 m3 beton en 2.000 ton wapening. Overige grote posten zijn 6.000 m2 CSM-wand als tijdelijke bouwkuip, de OVL/VRI en DVM, het groenwerk en de inrichting van het stationsgebied (zie afbeelding). Traffic & More verzorgt het verkeersmanagement.

Eind 2016 is Combinatie Traverse Dieren gestart met de werkzaamheden, die naar verwachting in de loop van 2018 worden afgerond.

Op www.traversedieren.nl vindt u actuele informatie met betrekking tot de werkzaamheden in Dieren.

Overige projectberichten

Succesvolle afsluiting Dieren

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)