Reconstructie Zouwendijk te Zederik

Onderdeel van: Reconstructie Zouwendijk te Zederik

Projectgegevens

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Locatie: Meerkerk/Ameide (Gemeente Zederik)
Activiteit: Infra
Bedrijf:
Periode: juli 2015 / maart 2016

Het Waterschap Rivierenland heeft op basis van de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) de opdracht aan Mourik Groot-Ammers verstrekt voor het werk 'Reconstructie Zouwendijk Meerkerk'. Met de opdracht was een bedrag van 2,1 miljoen euro gemoeid. Naast hoofdaannemer Mourik Groot-Ammers voerde ook Mourik-dochter Traffic & More werkzaamheden uit.

Het werk vond plaats in de Gemeente Zederik, vanaf de komgrens van Meerkerk tot aan de komgrens van Sluis. Het traject was opgedeeld in drie (hoofd)werkvakken met een totale lengte van circa 4,2 kilometer.

De werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit:

  • Verwijderen van het bestaande asfalt en de elementverhardingen alsmede de onderliggende funderingsconstructie
  • Aanbrengen van een nieuwe funderingsconstructie inclusief het lokaal verstevigen van de fundering door toepassing van een funderingswapening
  • Aanbrengen van een nieuwe asfaltverharding inclusief het versterken van het asfalt door toepassing van een asfaltwapening 
  • Aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen en het realiseren van bermverharding
  • Opnieuw inrichten van de weg met wegbebakening en markeringen

Mourik heeft het gehele omgevingsmanagement verzorgd, als ook de bouwkundige opname en monitoring van de belendende bebouwing, waaronder enkele historische boerderijen. Het speerpunt van de EMVI was het voorkomen van overlast voor de aanwonenden. Op initiatief van Mourik is er na de werkzaamheden ter controle van het speerpunt een enquête gehouden onder de aanwonenden, waar een 8,5 als gemiddeld cijfer uit is gekomen.

Heeft u vragen?

Harry van der Salm
Harry van der Salm
Bedrijfsleider

+31 6 51 32 64 11
Alle contactgegevens

Projectsheet

Bekijk een beknopte samenvatting van het project in PDF-vorm.

Bekijk projectsheet (PDF)