Een betrouwbare partner

Mourik is een betrouwbare partner

Betrokkenheid, betrouwbaarheid en vakmanschap zijn onze kernwaarden. Wij creëren waarde voor onze klanten en opdrachtgevers door kwaliteit te leveren en oplossingsgericht te werken. We zeggen wat we doen en wij doen wat we beloven. Samen met u gaan we voor het beste resultaat.

Ketensamenwerking, waarbij we gezamenlijk aan een gemeenschappelijke visie werken, vinden we erg belangrijk. Een goede samenwerking zet de inhoud centraal in plaats van de prijs. Een voorbeeld hiervan is Project DOEN. Daarin werken we gezamenlijk met Rijkswaterstaat aan de renovatie van de Nijkerkerbrug, met als uitgangspunten: maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk.

Het huidige economische klimaat vereist dat bedrijven snel schakelen en flexibel inspelen op veranderingen. De vraag naar transparantie neemt daardoor toe. Wij hechten er veel waarde aan om betrouwbaar te zijn en transparant over onze werkwijze, en rapporteren onze prestaties daarom jaarlijks conform de GRI-standaard in het Mourik Jaarbeeld. Daarnaast trainen we onze medewerkers op integriteit.

Waarde creëren en werken aan een duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties gaat niet vanzelf. Innovatie is daarbij van essentieel belang. Op ons innovatieblog schrijft het Mourik InnoTeam onder andere over ons innovatiebeleid en concrete innovaties.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op; wij informeren u graag.