Duurzame leefomgeving

Een duurzame leefomgeving

Wij vinden het van groot belang dat onze kinderen en komende generaties optimaal gebruik kunnen maken van onze planeet. Daarom werken wij aan een duurzame leefomgeving. We leggen duurzame infrastructuur aan, verlagen de energierekening van de industrie en realiseren duurzame energievoorzieningen.

Dijkverbetering

Door de klimaatveranderingen stijgt het zeeniveau en moeten we onze kusten extra verdedigen. Mourik begon het gevecht tegen het water al tijdens de watersnoodramp van 1953. Nu maken we Nederland veilig door op duurzame en innovatieve wijze dijken te versterken en te verbeteren. Bij het project Versterking IJsseldijk Gouda passen wij voor het eerst in Nederland de Cutter Soil Mixing techniek op grote schaal in een dijk toe. Daardoor hoeven we niet te ontgraven en besparen we een grote hoeveelheid materialen en CO2. In januari 2017 wonnen we InfraTech Innovatieprijs voor het slim en duurzaam versterken van het dijkgebied Kinderdijk-Schoonhovenseveer.

Infra

Wij voeren onze infrawerken op efficiënte en slimme wijze uit, zodat de omgeving minimale hinder ondervindt. En we leggen duurzame infrastructuur aan met een lange levensduur en een lage onderhoudsbehoefte. Dit doen we onder andere met behulp van innovaties op het gebied van asfalt. Denk aan asfaltmengsels die biobased zijn, volledig circulair, een langere levensduur hebben en een verlaging van de total cost of ownership hebben voor onze opdrachtgevers. Wij innoveren ook op het gebied van energieneutraliteit, met als doel de energie voor systemen volledig duurzaam op te wekken en op elkaar af te stemmen.

Industrie

De industrie verbruikt als sector de meeste energie. Met behulp van onze innovaties kunnen wij de energierekening van onze klanten verlagen: door goed onderhoud uit te voeren aan industriële luchtkoelers en condensors verminderen wij het energieverbruik met 15 tot 20%. Daarnaast werken we ook aan duurzaamheid in de industrie. Bijvoorbeeld met ultrasoon reinigen, waarbij we geluidsgolven gebruiken om onderdelen en equipment te reinigen. Ultrasoon reinigen verbetert de operationele efficiency, verlaagt de total cost of ownership en verbruikt aanzienlijk minder water dan traditionele reinigingsmethodes.

Plastic to Oil

280 miljoen ton: dat is de hoeveelheid plastic afval die de wereldbevolking per jaar genereert. Per jaar zitten daar ongeveer 1.000.000.000.000 plastic tasjes in die we vaak maar één keer gebruikt hebben. Plastic recyclen is niet altijd mogelijk, maar wij hebben nu een technologie in huis waarmee we plastic kunnen omzetten in een bruikbaar product. De BlueAlp™ Technology is ontwikkeld om end-of-life plastic afval, dat technisch of economisch niet kan worden gerecycled, efficiënt en economisch om te zetten in waardevolle olie. Deze olie kan worden gebruikt als brandstof of als grondstof voor chemische processen. Zo maken wij werk van circulariteit.

Kunnen wij u helpen op het gebied van duurzaamheid? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.