CO2

CO2-Prestatieladder

In de maatschappij, maar ook bij ons, is volop aandacht voor het terugdringen van CO2-emissies. Wij hebben de systematiek van de CO2-Prestatieladder geïmplementeerd in onze organisatie. De CO2-prestatieladder is ontwikkeld door ProRail en momenteel in beheer door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De ladder bestaat uit vijf niveaus en vier invalshoeken, en kan door een onafhankelijke instantie gecertificeerd worden.

Mourik Infra heeft het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder namelijk niveau 5. Wij willen in de infra het verschil maken door minder CO2 te veroorzaken bij de uitvoering van onze projecten, en duurzame oplossingen te genereren.

Wij committeren ons aan de Europese doelstelling van 20% CO2-reductie in 2020. Dit doen we door het reduceren van ons brandstof- en energieverbruik. Onze langetermijndoelstelling is om in 2035 energieneutraal te worden.

Naast energie-efficiency en vermindering van CO2 werken wij ook aan een beter milieu. Vanaf de ontwerpfase denken wij al na over het materiaalgebruik, de gebruiks- en onderhoudsfase en het mogelijke energieverbruik. Daardoor kunnen we duurzame oplossingen aanbieden. Ook hebben we verschillende technieken en diensten in huis die verduurzamen, zoals kathodische bescherming.

Document voor de CO2-Prestatieladder

Bedrijven met een CO2-Prestatieladdercertificaat zijn verplicht om een plan van aanpak op te stellen, waarin beschreven staat op welke wijze zij de reductiedoelstelling willen behalen.

3.B.1 Plan van aanpak CO2-reductie Mourik Infra

Wij rapporteren de voortgang van onze doelstellingen en CO2-reductie in een voortgangsrapportage conform de eisen 3.C.1, 4.B.2 en 5.B.1.

5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2013H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2013
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2014H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2014
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2015H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2015
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2016H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2016
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2017H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2017
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2018H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2018
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2019H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2019
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2020H1

Via onderstaande links vindt u de initiatieven waaraan Mourik actief deelneemt of die Mourik heeft geïnitieerd in het kader van de CO2-Prestatieladder.

5.D Initiatieven Mourik Infra

5.D.3 CO2-reductieprogramma 'Bewust omgaan met energie'

De overige verplichte internetpublicaties, zoals voorgeschreven in het Generieke Handboek van de CO2-Prestatieladder versie 3.0, zijn te vinden op www.skao.nl.

Meer weten over onze aanpak van de CO2-reductie? Neem dan contact met ons op; wij helpen u graag verder.