MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Mourik is een familiebedrijf met de focus op de lange termijn. Wij gaan voor continuïteit en duurzaam rendement. Wij werken aan een duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is het fundament van onze bedrijfsstrategie ‘Mourik 2020’.

Ons MVO-beleid bestaat uit drie pijlers:

  • Mourik is een betrouwbare partner

    We willen waarde creëren voor onze klanten door kwaliteit te leveren en oplossingsgericht te werken. We doen wat we zeggen en we komen na wat we beloven. Mourik is een solide en financieel sterke partner. Wij zijn transparant, betrouwbaar en in compliance, leveren kwaliteit en creëren meerwaarde voor de klant. Zo waarborgen wij onze continuïteit.

  • Onze mensen maken het verschil

    In ons werk zorgen wij er voor dat de veiligheid en gezondheid van onze mensen en omstanders niet in het geding komen. Wij werken aan duurzame inzetbaarheid en investeren in de gezondheid en ontwikkeling van onze medewerkers.

  • Mourik is sterk in duurzame ontwikkeling

    Wij werken aan een duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Wij belasten het milieu zo min mogelijk, door onze bedrijfsvoering te verduurzamen en het milieubewustzijn van onze mensen te trainen. Ook kijken wij in de keten op welke manier wij kunnen bijdragen aan energie-efficiency, circulariteit en duurzaamheid.

In onze duurzaamheidsverslaglegging, het Mourik Jaarbeeld, rapporteren wij over de manier waarop wij invulling geven aan deze MVO-pijlers.

Mourik Gedragscode

Deze gedragscode geldt zonder uitzondering voor alle medewerkers en stakeholders van de Mourik-groep, wereldwijd. Wij handelen allen namens Mourik en hebben daarom verantwoordelijkheden, niet alleen ten opzichte van onze opdrachtgevers, maar ook ten opzichte van aandeelhouders en zakenpartners, de omgeving, concurrenten en elkaar. In deze code staat welk gedrag van ieder van ons wordt verwacht en wat wij als Mourik uitdragen.

Download hier onze Mourik Gedragscode

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.