MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In het huidige economische klimaat wil je als bedrijf snel kunnen schakelen en flexibel inspelen op veranderingen. De vraag naar transparantie neemt toe bij onze stakeholders. Wij vinden het ook van belang om eerlijk en open zaken te doen en zorg te dragen voor mens en milieu.

Mourik is een familiebedrijf met de focus op de lange termijn. Wij gaan voor continuïteit en duurzaam rendement. Verantwoord ondernemen doen we al jaren en wij blijven onszelf uitdagen dit elke dag beter te doen. In het strategiehuis ‘Mourik 2020’, de bedrijfsstrategie voor de komende jaren, staat continuïteit centraal, waarbij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen het fundament is om duurzaam te blijven ondernemen.

Drie duurzaamheidspijlers zijn de bouwstenen van onze manier van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Mourik is een betrouwbare partner
Wij zeggen wat we doen en wij doen wat we zeggen. Wij zijn een solide financieel sterke partner. De continuïteit waarborgen wij door eerlijk zaken te doen, transparant te ondernemen, kwaliteit te leveren en meerwaarde voor de klant te creëren.

Onze mensen maken het verschil
Wij werken veilig om ervoor te zorgen dat de veiligheid en gezondheid van onze mensen en omstanders niet in het geding komen. Wij werken aan duurzame inzetbaarheid en investeren in de gezondheid en ontwikkeling van onze mensen.

Mourik is sterk in duurzame ontwikkeling
Wij proberen het milieu zo min mogelijk te belasten door onze bedrijfsvoering te verduurzamen en het milieubewustzijn van onze mensen te trainen. Wij gaan nog verder door in de keten te kijken op welke manier wij kunnen bijdragen aan energie efficiency en verduurzamen van materialen en grondstoffen.

De Mourik Sustainability Goals 2020 zijn onze doelen voor de komende jaren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In het Mourik Jaarbeeld 2015 staat in detail beschreven op welke manier deze tot stand zijn gekomen.

U kunt hier, op onze website, meer informatie vinden over onze manier van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij willen open en transparant ondernemen. Wij rapporteren jaarlijks over onze ontwikkelingen en voortgang in het Mourik Jaarbeeld . Bekijk ook onze MVO/Veiligheidscampagne om een goede indruk te krijgen hoe wij MVO en veiligheid binnen onze organisatie promoten.

Mourik MVO en Veiligheidscampagnes

Wij vinden het van belang om te investeren in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en veiligheid. Op deze manier blijven we een duurzame, betrouwbare partner en blijven onze mensen het verschil maken.

Om hier concrete invulling aan te geven, zijn we gestart met een MVO/Veiligheidscampagne. Daarin staan de volgende onderdelen centraal:

  • Ons MVO-beleid
  • Ons veiligheidsbeleid
  • Onze MVO-gedragsregels
  • De essentiële Mourik veiligheidsregels

Iedere twee maanden verspreiden we onder andere een poster, waarin we een MVO-gedragsregel en een essentiële veiligheidsregel onder de aandacht brengen bij onze medewerkers. Dit doen we Mourik-breed, ook bij onze internationale vestigingen. Het doel van deze campagnes is om MVO en veiligheid continu onder de aandacht te brengen, verantwoordelijk gedrag te stimuleren en het te verankeren in ons handelen.

De thema's die aan bod zijn geweest: Veiligheid, Kwaliteit en Klantgerichtheid, Werkomstandigheden, Gezondheid, Milieu, Integriteit en Transparantie, Flexibiliteit, Samenwerken, InnovatieInterne en Externe controles, Communicatie, Line of Fire, Bewust en veilig aan het verkeer deelnemen, Startwerkoverleg, Knelgevaar, Informatiebeveiliging, Elkaar aanspreken, Bewust omgaan met milieu, Integriteit, Veiliger en beter, Complimenten maken, Blijf uit de gevarenzone, Duurzaamheid, Bezint eer ge begint, Noodplannen en maatregelen, Werkvoorbereiding, Line of Fire: topsport, Gereedschappen en machines, Een beter milieu met een gezonde instelling.