Milieu

Milieubeleid

Aandacht voor milieu is, naast de certificeringstrajecten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de reductie van onze CO2 uitstoot, vastgelegd in ons milieu managementsysteem. Als familiebedrijf hechten wij zeer aan het voorkomen van schade aan het milieu voor onze kinderen en onze omgeving.

Onze milieu managementsystemen voldoen aan de eisen vanuit de ISO 14001 certificering. Ons maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel heeft aandacht voor het milieu, onze omgeving en onze klanten en is een belangrijk onderdeel van het te voeren milieubeleid.

Mourik wil inspelen op de ontwikkelingen waarbij ze de verantwoordelijkheden, die toebehoren aan haar plaats in de productieketen, ook neemt en waar mogelijk negatieve belasting voor het milieu voorkomt. Door duurzaam te ondernemen, en alle mogelijke belasting van het milieu zoveel mogelijk te voorkomen, werkt Mourik mee aan het realiseren van een schone toekomst.

Milieutechniek

Mourik beschikt over een groot aantal technieken en specifieke kennis om vervuiling van het milieu tegen te gaan of op te ruimen. Het reinigen van (grond)water en afvalwaterstromen, het afvangen van vervuilende gassen en het schoonmaken van (water)bodems behoort tot één van de kernactiviteiten van Mourik.

Daar waar vervuilingen worden gesignaleerd, kan Mourik een actieve technische bijdrage leveren aan de reductie van uitstoot van stoffen of het opruimen van gevaarlijke en verontreinigende stoffen.