Kwaliteit

Mourik bedrijven verrichten hun werkzaamheden vanuit de gedachte dat duurzaamheid en de kwaliteit van het product of dienst de basis zijn voor continuïteit van de onderneming. Om dit te realiseren is een uniform management controlesysteem in gebruik dat voldoet aan de eisen van de ISO 9001 norm. Vanuit dit systeem hebben alle bedrijven hun specifieke management controlesystemen gespecificeerd en geïmplementeerd. Alle door de norm vereiste regelkringen en verbetercycli met bijbehorende rapportages en registraties maken een onlosmakelijk onderdeel uit van het uniforme management controlesysteem.

Mourik bedrijven beschikken allemaal over een ISO 9001 certificaat of maken onderdeel uit van een groter gecertificeerd geheel. De certificaten worden getoetst en actueel gehouden binnen de regelgeving en eisen van certificerende instanties.

Binnen het gecertificeerde management controlesysteem zijn, afhankelijk van de werkdiscipline en eisen vanuit de omgeving, additionele certificaties behaald ten aanzien van:

  • VCA*, VCA** en VCA-Petrochemie
  • ISO 14001
  • ISO 26000, MVO prestatieladder, niveau 3
  • ISO 18001
  • CO2 bewust prestatieladder, niveau 5
  • BRL 7000 en protocollen ten aanzien van (water)bodemsaneringen
  • SBC IR 007 industriële reiniging
  • BRL Vloeistofdichte vloeren
  • PED

Diverse bedrijven beschikken vaak ook nog over specifieke van toepassing zijnde productcertificaten of certificaten ten aanzien van specifieke beoordelingsrichtlijnen.

Download hier het door u gewenste certificaat

Mourik wil een betrouwbare partner zijn voor al haar klanten. De certificatietrajecten die ten grondslag liggen aan alle kwaliteitcertificaten tonen aan dat de werkprocessen worden beheerst.