Arbo

Mensen zijn de belangrijkste factor binnen het voortbrengingsproces van de Mourik bedrijven. Gezonde en gelukkige mensen vormen de basis voor een goede bedrijfsvoering. Binnen Mourik schenken we daarom breed aandacht  aan arbeidsveiligheid, werkomstandigheden, gezondheid, arbeidshygiëne, welzijn, communicatie en persoonlijke ontwikkeling.

In een transparante en rechtvaardige werkcultuur geven we invulling aan de optimalisatie van de arbeidsomstandigheden waaronder onze medewerkers hun functies duurzaam kunnen invullen. Dit betekent dat er hard wordt gewerkt met plaats voor een gezonde dosis humor.

Door een open, eerlijke en transparante communicatiestructuur worden medewerkers gestimuleerd zich te ontwikkelen en naar vermogen in te zetten in hun functie. De juiste man op de juiste plaats is een permanent streven binnen ons personeelsbeleid.

Alle medewerkers worden regelmatig medisch gekeurd om negatieve invloeden van hun arbeidsomstandigheden op hun gezondheid te voorkomen en om vast te stellen of medewerkers (waar van toepassing) vanuit medisch oogpunt geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Lage ziekteverzuimcijfers tonen aan dat we hiermee goede resultaten bereiken. 

Belangrijke hoofddoelstelling is dat medewerkers geen nadelige gevolgen mogen ondervinden van hun werk op hun gezondheid.

Door werk-risico inventarisaties en evaluaties in samenhang met regelgeving in de van toepassing zijnde Arbo-catalogi samen te brengen in een evenwichtig personeelsbeleid geeft Mourik in de praktijk invulling aan de optimalisatie van arbeidsomstandigheden.