KAM

De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden (veiligheid) en milieu (KAM) neemt een belangrijke plaats in bij het ondernemingsbeleid van Mourik. De KAM-afdeling ondersteunt de Mourik bedrijven bij het verder ontwikkelen, controleren en optimaliseren van de integrale KAM-zorgsystemen.

Integrale zorgsystemen

De brede kennis en ervaring van onze KAM-medewerkers heeft er mede toe geleid dat de Mourik-bedrijven al jaren beschikken over integrale, procesgerichte KAM-zorgsystemen, waarbij het streven naar continue verbetering in alle processen volgens de PDCA-systematiek (Plan-Do-Check-Act) is geborgd. De laatste jaren zijn op deze wijze belangrijke verbeteringen gerealiseerd die zich onder meer uiten in uitstekende scores op veiligheidsgebied.

De basis uitgangspunten voor ons KAM-beleid zijn vastgelegd in de Mourik Gedragscode.