Kees Jan Mourik

Kees Jan Mourik, voorzitter Raad van Bestuur


Hij is de nieuwe topman sinds januari 2013. Kees Jan Mourik concludeert dat samenwerking tussen diverse Mourik-bedrijven steeds belangrijker wordt. Reden genoeg om ‘het dikke touw’ juist op dat terrein strak in handen te houden. Over deze en andere strategische kwesties geeft Kees Jan zijn visie.

Kees Jan Mourik

“Wij hebben schitterende bedrijven die hun krachten bundelen om multidisciplinaire projecten aan te pakken. Hiermee bieden wij beslissende voordelen voor onze opdrachtgevers. De Mourikmentaliteit van ‘handen uit de mouwen’ wordt alom gewaardeerd. Ik wil deze unieke Mourikcultuur, waargemaakt door onze medewerkers, samen met hen vasthouden en stimuleren.”

Feeling met de werkvloer “Kijk, dit is nou zo’n typisch project van ons, dat de kracht van de  samenwerking tussen diverse disciplines binnen Mourik illustreert.” Kees Jan heeft het over het turnkeyproject Wilmar Autoroute, waaraan meerdere Mourik-bedrijven hun bijdrage leveren. Hij kan onvermoeibaar over talloze Mourikprojecten praten, met uitstapjes naar technische details en innovaties, om de toegevoegde waarde van een geïntegreerde aanpak te benadrukken. In 2012 stond  de divisievorming binnen Mourik centraal.

“Wij constateren dat de vormen van samenwerking zich steeds verder ontwikkelen, binnen het bedrijf, tussen opdrachtgever en aannemers, maar ook tussen aannemers onderling. Als je naar Mourik kijkt, zie je geen geheel van bedrijven die dezelfde diensten verlenen maar een mooi samenstel van technische bedrijven met een grote diversiteit, waarvan een aantal in nichemarkten opereert. Ieder bedrijf heeft veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit stimuleren wij bewust om ondernemerschap te bevorderen en vanwege specifieke technologieën, producten, diensten en markten. Wij geven als Raad van Bestuur het algemene kader en sturen op synergie tussen de Mourik-bedrijven, en bewaken het ondernemerschap. Mijn rol hierin? Ik houd het overzicht en streef ernaar om altijd te weten wat er leeft en speelt, vervul een verbindende rol en heb oog voor actuele innovaties. Als voorzitter ben ik vanaf januari 2013 ook degene die de knopen doorhakt als het nodig is. Maar eerst wil ik exact weten hoe het echt zit.“

Leiderschap

Het bestaan van de hoogste bestuurder kan eenzaam zijn. Het managen van een complex technisch bedrijf gaat ook niet altijd over rozen. “Al zeg ik het zelf, ik ben een toegankelijke en benaderbare leider,” lacht Kees Jan. “Sinds ik bijna vijf jaar geleden tot de Raad van Bestuur ben toegetreden, heb ik veel geïnvesteerd in het opbouwen van contacten met mensen. Ik loop regelmatig veiligheidsrondjes samen met het hoofd Corporate Veiligheid en ik bezoek projecten. Ik wil de Strategische details weten en op projectniveau met onze mensen kunnen praten. Wat bepaalt je kostprijs? Hoe zorg je voor compliancebeleid? Feeling met de werkvloer vind ik net zo belangrijk als managementervaring. Natuurlijk ben ik eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.

Mijn drie persoonlijke aandachtsgebieden daarnaast zijn Inkoop, Innovatie en Veiligheid.” Hoewel duurzaamheid niet expliciet in dat rijtje voorkomt, laat Kees Jan geen twijfel bestaan over zijn standpunt op dit beleidsterrein: “Voor mij is dit geen apart onderwerp en geen hype. Duurzaamheid is gewoon verweven met onze bedrijfsvoering en hoort bij het netjes runnen van de zaak.”

Rendement

“De schoorsteen moet wel blijven roken. Dit betekent een gezond rendement. Maar rendement is in mijn ogen een breder begrip dan alleen het cijfer onderaan de streep. Mijn gevoelswaarde van het rendement is motivatie, toewijding, loyaliteit en de veiligheid van de mensen die voor Mourik werken. Hier stemmen wij ook ons sociaal beleid op af. Kijk, wij zijn een familiebedrijf en zijn zuinig op onze  mensen. Duurzame inzetbaarheid is een mooie term maar het komt erop neer dat iedereen fit en gezond zijn werk kan doen en zijn pensioen kan halen. Actief gezondheidsbeleid speelt hierin een grote rol. Wij bieden mensen ook volop kansen om zich te ontwikkelen.”

“Mijn persoonlijke stip aan de horizon? Ik wil dat het Mourik-schip de juiste koers blijft varen, ook in ruwe wateren; dat wij dingen blijven doen waar wij goed in zijn en daar nog beter in worden.”

“Een goed bedrijfsresultaat is belangrijk, maar ik kijk verder. Ik wil ook dat wij onze horizon verbreden: door innovaties, nieuwe markten, werkmethodes en samenwerkingsverbanden. Dat wij een modern bedrijf zijn met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Ik sta voor de continuïteit van Mourik.”

Bron: Mourik Jaarbeeld 2012

Klik hier voor een pdf van het interview.

Heeft u vragen?

Kees Jan Mourik
Kees Jan Mourik
Voorzitter Raad van Bestuur

+31-184-66 72 22
Alle contactgegevens