Maatschappelijk betrokken

Vanuit de ambitie om naast de eigen organisatie ook de regio te verduurzamen is Mourik een aantal jaar geleden de stichting BlauwZaam gestart. Stichting BlauwZaam neemt samen met organisaties uit de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden initiatieven voor het verduurzamen van de regio, zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is.

Green Deal

Mourik heeft meegewerkt aan diverse Green Deals en deze ook ondertekend, zoals de Green Deal Duurzame GWW 2.0, om samen met de GWW-markt duurzaamheid ‘business as usual’ te maken. In 2020 hebben we gezamenlijk met andere ondertekenaars van de Green Deal Het Nieuwe Draaien de doelen en acties geëvalueerd.

Op projectniveau zetten we ons ook in voor de lokale omgeving. We geven dodehoeklessen op basisscholen in de regio’s waar we werken, om kinderen bewust te maken van het gevaar van de dode hoek van groot materieel.

Dagelijks houden wij ons bezig met innovaties en slimme oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het reduceren van emissies van de scheepvaart, biobased grondstoffen in wegreconstructies, een groene filtertechniek voor fijnstofvermindering, de plastic-to-oil-technologie, innovatieve dijkverbeteringen, enzovoorts.

Social return

Als groot familiebedrijf vinden wij dat iedereen een plekje moet kunnen vinden. Daarom werken wij al jaren aan social return, al voordat het een maatschappelijk thema werd. Om onze inspanningen inzichtelijk te maken, hebben we sinds een aantal jaar een certificaat voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen trede 2.

Sponsoring en goede doelen

Wij sponsoren verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals het Werelderfgoed Kinderdijk, het Ooievaarsdorp in Groot-Ammers en sportverenigingen. Wij stimuleren onze medewerkers ook om maatschappelijk betrokken te zijn en sponsoren daarom ook initiatieven van en/of met onze medewerkers, zoals het Mourik Running Team.

Eind van het jaar ontvangen onze medewerkers een eindejaarsgeschenk, waarbij zij zelf een cadeau kunnen kiezen en/of een donatie aan een goed doel kunnen doen. Veel medewerkers kiezen voor een combinatie van cadeau en donatie.

S.O.M.M.

Mourik is ook loyaal naar haar mensen wanneer het onverhoopt een keer iets minder met ze gaat. We zorgen goed voor hen en bieden hun een steuntje in de rug met behulp van het Mourik-fonds Stichting Ondersteuning Mourik-Medewerkers (S.O.M.M.).