Klimaatneutraal

In 2035 werkt Mourik klimaatneutraal. Dit wil zeggen zonder de uitstoot van CO2. We maken ons materieel volledig emissieloos, we verduurzamen onze kantoren, dringen de uitstoot van onze mobiliteit terug en vergroenen de bouwplaats.

Versnellen met de CO2-prestatieladder

Alle divisies van Mourik zijn gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Mourik Infra

Mourik Infra heeft het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder, namelijk niveau 5. Wij willen in de infra het verschil maken door minder CO2 te veroorzaken bij de uitvoering van onze projecten, en duurzame oplossingen te genereren. Zo werken wij aan een emissieloze bouwplaats en wil Mourik Infra al in 2030 klimaatneutraal werken. We committeren ons hierbij aan de strategie ‘naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’ (KCI) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken.

3.B.1 Energiemanagement actieplan 2023 Mourik Infra 

Wij rapporteren de voortgang van onze doelstellingen en CO2-reductie in een voortgangsrapportage conform de eisen 3.C.1, 4.B.2 en 5.B.1.

5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2017H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2017
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2018H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2018
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2019H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2019
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2020H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2020
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2021H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2021
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2022
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2022H1

Via onderstaande links vindt u de initiatieven waaraan Mourik actief deelneemt of die Mourik heeft geïnitieerd in het kader van de CO2-Prestatieladder.

5.D Initiatieven Mourik Infra
5.D.3 CO2-reductieprogramma 'Bewust omgaan met energie'

Mourik NV 

Mourik NV heeft niveau 3 van de CO2-prestatieladder en committeert zich aan de doelstelling om klimaatneutraal te werken in 2035. Mourik NV neemt deel aan het CO2 reductieprogramma.

3.B.2 Energiemanagement actieplan Mourik nv 2023
3.B.1 CO2 nieuwsbrief Mourik NV #1 2022
3.B.1 CO2 nieuwsbrief Mourik NV #2 2022
CO2-bewust certificaat
Initiatieven Mourik nv


Mourik Industry
Mourik Services (onderdeel van Mourik Industry) gaat voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder en committeert zich aan de doelstelling om klimaatneutraal te werken in 2035. Mourik Services neemt deel aan het CO2 reductieprogramma.

3.B.2 Energiemanagement actieplan Mourik Industry 2023
3.B.1 CO2 nieuwsbrief Mourik Industry #1 2022
3.B.1 CO2 nieuwbrief Mourik Industry #1 2023

De overige verplichte internetpublicaties, zoals voorgeschreven in het Generieke Handboek van de CO2-Prestatieladder versie 3.1, zijn te vinden op www.skao.nl.

Meer weten over onze aanpak van de CO2-reductie? Neem dan contact met ons op; wij helpen u graag verder.