Klimaatneutraal

In 2035 werkt Mourik klimaatneutraal. Dit wil zeggen zonder de uitstoot van CO2. We maken ons materieel volledig emissieloos, we verduurzamen onze kantoren, dringen de uitstoot van onze mobiliteit terug en vergroenen de bouwplaats.

Hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder

Mourik Infra heeft het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder, namelijk niveau 5. Wij willen in de infra het verschil maken door minder CO2 te veroorzaken bij de uitvoering van onze projecten, en duurzame oplossingen te genereren. Zo werken wij aan een emissieloze bouwplaats en wil Mourik Infra al in 2030 klimaatneutraal werken. We committeren ons hierbij aan de strategie ‘naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’ (KCI) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken.

Document voor de CO2-Prestatieladder

Bedrijven met een CO2-Prestatieladdercertificaat zijn verplicht om een plan van aanpak op te stellen, waarin beschreven staat op welke wijze zij de reductiedoelstelling willen behalen.

3.B.1 Energiemanagement actieplan 2021 Mourik Infra 

Wij rapporteren de voortgang van onze doelstellingen en CO2-reductie in een voortgangsrapportage conform de eisen 3.C.1, 4.B.2 en 5.B.1.

5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2017H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2017
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2018H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2018
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2019H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2019
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2020H1
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2020
5.B.1 Voortgangsrapportage Mourik Infra 2021H1

Via onderstaande links vindt u de initiatieven waaraan Mourik actief deelneemt of die Mourik heeft geïnitieerd in het kader van de CO2-Prestatieladder.

5.D Initiatieven Mourik Infra

5.D.3 CO2-reductieprogramma 'Bewust omgaan met energie'

De overige verplichte internetpublicaties, zoals voorgeschreven in het Generieke Handboek van de CO2-Prestatieladder versie 3.1, zijn te vinden op www.skao.nl.

Meer weten over onze aanpak van de CO2-reductie? Neem dan contact met ons op; wij helpen u graag verder.