Circulair werken

Circulair werken

Onze huidige economie en de wijze waarop we produceren en consumeren, leiden tot klimaatverandering en uitputting van grondstoffen. Mourik wil een bijdrage leveren om deze ontwikkeling te stoppen. Daarnaast willen we ons bedrijf mooier doorgeven aan de volgende generatie. Dit kan volgens ons alleen door circulair te werken. Dit betekent dat grondstoffen, energie, water en materialen niet verloren mogen gaan en hun waarde behouden. 

Om onze bedrijfsvoering circulair te maken, hebben we verschillende deelprogramma’s. Elk deelprogramma is nodig om uiteindelijk de kringloop te kunnen sluiten, waardoor we circulair werken.

Circulair inkopen

Wij geven de voorkeur aan duurzame materialen en vragen opdrachtnemers dan ook om alleen met FSC- of PEFC-gecertificeerd hout te werken. Daarnaast stimuleren wij onze opdrachtnemers en ketenpartners om circulair te werken. Maar ook om minder afval te produceren door goederen circulair te verpakken, zoals beschreven in de bijlage ‘circulaire verpakkingsmaterialen ’ van ons duurzaam inkoopbeleid.

Circulair ontwerpen

In de ontwerpfase nadenken over een circulair ontwerp. Dat wil zeggen nadenken over toekomstig (her)gebruik, materiaalkeuze, levensduur en aanpasbaarheid.

Waste management

Het verminderen, verzamelen, verwerken, hergebruiken en afvoeren van afgedankte of overtollige apparatuur, producten of materialen voor recycling en hergebruik. We zamelen bijvoorbeeld plastic verpakkingsmateriaal in dat vrijkomt bij onze werkzaamheden en laten dit weer recyclen tot olie in onze plastic-to-chemicals-installatie.

Hoogwaardig herbestemmen

Materialen en grondstoffen gaan we hoogwaardig herbestemmen door de volgende vier strategieën toe te passen: materialen langer gebruiken, de natuur gebruiken, materialen efficiënter gebruiken en materialen opnieuw gebruiken. Een mooi voorbeeld hiervan is ons duurzame asfaltportofolio waarin deze circulaire strategieën toegepast zijn.

Data

Om circulair te werken is data onmisbaar. Hoogwaardig herbestemmen blijft in de toekomst mogelijk door een materialenpaspoort en de impact maken we inzichtelijk met de Milieu Kosten Indicator (MKI).