Samenwerking cruciaal bij grootschalige reparatieklus stuw Linne

17 december 2020

Bron: GROND/WEG/WATERBOUW, nummer 6/2020

Storm Ciara, die begin februari over ons land raasde, heeft veel losgemaakt. Zo ook een tweetal duwbakken die tijdens de harde wind en hoge waterafvoer op drift raakten en uiteindelijk tegen de stuw van Linne tot stilstand kwamen. Gevolg? Schade aan tenminste vier jukken -de stalen staanders die onderdeel van de stuwconstructie zijn- waardoor de stabiliteit van de stuw niet meer gegarandeerd kon worden.

STABILITEIT BLIJVEND BORGEN
Direct na het incident is in opdracht van Rijkswaterstaat de onderhoudsaannemer Combinatie Mourik-Dynniq ter plekke gekomen en is Mourik Infra toegevoegd aan het crisisteam. “Wij wilden de stabiliteit van de stuw continu monitoren en Mourik Infra heeft hiervoor een real-time monitoringssysteem opgezet”, zegt Jens op het Veld, technisch manager van Rijkswaterstaat. “Om de stabiliteit van de stuw te kunnen borgen en de schade te kunnen inspecteren en repareren, is Paans Van Oord door Mourik Infra benaderd om een tijdelijke breuksteendam in de Maas te leggen. Een breuksteendam realiseren is voor Paans Van Oord bijna dagelijkse kost. Maar een dam maken bij hoge stroomsnelheden, bovenstrooms op vier meter van een stuw? “Dat kan met recht een uitdaging worden genoemd”, zegt Peter Brand, werkvoorbereider bij Paans Van Oord. “Het was een gevecht tegen de klok en het water. Maar dankzij de intensieve inzet door alle betrokkenen, fantastische samenwerking én ons hoogwaardige materieel was er binnen een kort tijdsbestek weer een waterveilige situatie.” De dam neemt de waterkerende functie over van de stuw waarmee de waterstand goed op peil gehouden wordt, ook als de wateraanvoer afneemt.

EEN ENORME KLUS
“De reparatie aan stuw Linne is een enorme klus, waar normaal gesproken zo’n twee jaar voorbereidingstijd aan vooraf gaat”, legt Op het Veld uit. Roel van Oudheusden, projectmanager bij de Combinatie Mourik-Dynniq vult aan: “Veel uitdagingen op technisch gebied en dat onder de nodige tijdsdruk, dat werkt alleen als er sprake is van een extreem goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer. In goed onderling overleg en na zorgvuldige afweging, is er besloten ook een breukstenen dam benedenstrooms aan te leggen om zo een droge bouwkuip te realiseren.” Op het Veld: “Omdat bij Rijkswaterstaat de renovatie van deze stuw al op de planning stond, ergens binnen nu en vijf jaar, hebben we besloten om álle jukken te vervangen. Inspectie van de overige jukken die geen zichtbare schade hadden opgelopen is behoorlijk tijdrovend en we willen de stabiliteit van het geheel waarborgen natuurlijk.”

KRITISCHE MAATVOERING
Ingenieursbureau Boorsma ontfermde zich, in opdracht van Mourik Infra, over het complete ontwerp van de gehele stuwrenovatie, waaronder ook de jukken. Het gehele ontwerp is in nauw overleg met Rijkswaterstaat gerealiseerd, waarbij Rijkswaterstaat omwille de tijd verantwoordelijk is voor de ontwerpkeuzes. Jan Wessels, adviseur bij Boorsma, vertelt dat de jukken qua geometrie lijken op de oude, maar anders zijn van vorm én voldoen aan de huidige norm. Het is een groot voordeel bij een dergelijke klus dat het ontwerp en de engineering voor de disciplines waterbouwkunde (breuksteendam), geotechniek, beton- en staalconstructie en werktuigbouwkunde in één huis verzorgd worden. Voor Boorsma was Linne de derde grote stuwrenovatie; eerder waren de stuwen in Sambeek en Belfeld al aan de beurt, beiden ook in opdracht van Mourik Infra. Wessels geeft aan dat het zeker geen routinewerk is: “Ook bij Linne waren er voor onze specialisten volop uitdagingen in het ontwerp.” De jukken zijn gefabriceerd bij Mourik Infra, locatie Echt. Door de kritische maatvoering en de bijzondere combinatie van de onderling te lassen materialen, is alle vakmanschap vereist geweest die Mourik Infra in huis heeft. Van Oudheusden licht toe: “Vanwege de krappe planning ben je aan het ontwerpen en fabriceren tegelijkertijd. Dus start je als eerste aan de meest tijdskritische componenten. Tijdens het werk stuit je op technische uitdagingen, maar dankzij korte lijnen tussen de projectteams en snelle besluitvorming vanuit Rijkswaterstaat, krijg je het voor elkaar.”

SUBLIEME SAMENWERKING
Inge Beckers, projectleider bij Mourik Infra noemt als voorbeeld dat er een versterking nodig was in het achterdraaipunt van de jukken. “De stuw moet natuurlijk voldoen aan de huidige normen en weer twintig jaar meegaan. Door het ontwerp van de jukken aan te passen, hebben we de stuw naar het huidige normbeleid gebracht.” Ook zijn er nieuwe brugdelen ontworpen en is er een lierconstructie aangebracht. Op het Veld: “Doordat de jukken onderling verbonden zijn met kabels, kunnen de
jukken met één druk op de knop door een 65-tons lier gelijktijdig gestreken én gezet worden.” Na een drukke periode van ontwerp, fabricage en voorbereidingen is eind augustus gestart met het monteren van de eerste van de veertien jukken van de stuw. Het opbouwen van de stuw is onverminderd door gegaan, waarbij de stuw voor 1 november 2020 weer volledig zelfstandig het water in de Maas kon keren. Precies op tijd voor de start van het hoogwaterseizoen. Het moge duidelijk zijn: dankzij het oplossend vermogen van de projectteams en het onderlinge goede vertrouwen, is het mogelijk een klus van dergelijke omgang zonder afgekaderd contract te realiseren binnen zo’n krappe tijd. “Zélfs in coronatijd en uiteraard met de gewenste en vereiste kwaliteit”, besluit een tevreden Op het Veld.

Bekijk het originele artikel in GROND/WEG/WATERBOUW (pagina 86/87/88)