Emissie-nabehandelingssysteem belangrijk voor schonere scheepvaart

6 september 2018

Bron: Scheepvaartkrant week 34-35 2018

Mourik EGP werkt aan het (door)ontwikkelen van emissie-nabehandelingssystemen: systemen die door middel van het nabehandelen van de uitlaatgassen van scheepsmotoren zorgen voor emissiereductie. Het gaat dan bijvoorbeeld om roetfilters of katalysators voor het verminderen van roet PM10 en NOX. Het bedrijf wil verder bouwen aan hightechsystemen voor emissienabehandeling. Mourik EGP heeft veel know-how die gebruikt kan worden voor de doorontwikkeling.

In het artikel vertelt Gerrit van der Linde, directeur Mourik EGP, over emmissiereductie. Klik op onderstaande afbeelding om het hele artkel te lezen (download PDF).