Vijzelen woningen voor dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

3 juni 2015

Bron: Civiele Technieken, nummer 4 2015

De verbetering van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer is een bijzondere opdracht voor aannemer Mourik Groot-Ammers, die deel uitmaakt van aannemerscombinatie Combinatie Dijkverbetering Molenwaard. Deze primaire waterkering langs de Lek is onderdeel van dijkring 16 en beschermt de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden tegen overstromingen. Op het 17 kilometer lange dijktraject worden diverse verbetermaatregelen toegepast en zal een aantal woningen opgevijzeld worden om te voorkomen dat de woningen na de dijkversterking veel lager liggen dan het omliggende maaiveld.

Klik op onderstaande afbeelding om het volledige artikel te lezen.