Snelle bouwmethode met gegolfd stalen constructies

28 november 2014

Bron: www.gww-bouw.nl

De nieuwe duiker van de N206 Noordwijk-Vogelenzang kon snel gebouwd worden door een boogconstructie van gegolfd staal. Daarbij is afgeweken van het oorspronkelijke ontwerp van een betonnen brug.

De duiker maakt onderdeel uit van het ‘Grootschalig onderhoud N206d Noordwijk-Vogelenzang’. Het gehele werk omvatte het vervangen van de deklaag, onderhoud aan tal van kunstwerken (bruggen en duikers) en het vervangen van drie kunstwerken. De Provincie Zuid-Holland gaf Mourik Groot-Ammers de opdracht voor de uitvoering van dit project. Gezien de korte periode waarin de weg afgesloten mocht worden, heeft Mourik binnen het project gezocht naar optimalisaties.

In GWW, vaktijdschrift over civiele techniek & infrastructuur, is onlangs een artikel verschenen over bovengenoemd project. Klik hier om het gehele artikel te lezen.