Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer

26 november 2014

Bron: Civiele Techniek, nr 7 2014

Voor de versterking van de dijk tussen Kinderdijk
en Schoonhovenseveer worden grond- en constructieve oplossingen toegepast.

Grondoplossingen bestaan uit het binnendijks aanbrengen van steunbermen, hiervoor worden 58 woningen geamoveerd. Door de steunberm  wordt het gewicht van het grondpakket achter de dijk vergroot, of moet de dijk rivierwaarts worden verlegd, waarbij de nieuwe dijk wordt aangelegd en de huidige dijk wordt afgegraven en de functie van de steunberm gaat vervullen.

Constructieve oplossingen bestaan buitendijks uit het aanbrengen van zelfstandige waterkeringen (diepwanden) en binnendijks uit het aanbrengen van een verankerd stabiliteitsscherm (palenwand of damwand).

Om het risico op instabiliteit en onverwacht grote zettingen tijdens de uitvoering te beheersen en tijdig maatregelen te kunnen treffen, wordt gelijktijdig met het ontwerp een geotechnisch monitoringsplan opgesteld. Voor de monitoring van (grond)vervorming nabij woningen wordt aanvullend gebruik gemaakt van meetbouten en hellingsmeters. CDVM analyseert de meetresultaten regelmatig en stelt een prognose op, zodat de uitvoering van de werkzaamheden beheerst en veilig kan plaatsvinden.

Tijdens de uitvoering van de dijkversterking wordt tijdelijke gebruik gemaakt van erosiebestendige kleiafdekkingen en krammatten met bestortingen om het gemaakt werk en de daarachtergelegen bestaande dijk te beschermen tegen invloeden van de rivier.

Klik op onderstaande afbeelding om het hele artikel te lezen.