Liggerkoppen kathodisch beschermd

10 november 2014

Restlevensduur van 30 kunstwerken met minimaal 20 jaar verlengd


Op Cementonline.nl is een artikel verschenen over de toepassing van kathodische bescherming bij de liggerkoppen van 30 viaducten in Nederland, een project van Mourik-dochter Vogel Kathodische Bescherming.

Kathodische bescherming (KB) is een high tech beschermingstechniek die zorgt voor een economische en duurzame oplossing voor schade veroorzaakt door wapeningscorrosie in beton. Daar bij KB geen omvangrijke saneringswerkzaamheden nodig zijn, worden in veel gevallen besparingen gerealiseerd die de initiële kosten van KB ruimschoots dekken. 

Klik hier om het artikel te lezen.