Herstel van Galerijen met carbonstaven

20 oktober 2014

Bron: Cobouw, 13 oktober 2014

Proeven tonen ruime belastbaarheid aan

Doorgestorte uitkragende betonnen vloeren die het risico
lopen af te breken, kunnen worden hersteld met staven van carbon (koolstof),
gelijmd in lange boorgaten. Twee één-op-éénbelastingproeven hebben de
betrouwbaarheid van deze innovatie aangetoond.

Innovatieve samenwerking voor betonnen galerijen

Betononderhoudsspecialist Vogel, onderdeel van Mourik, adviesbureau
ABT, koolstofwapeningsleverancier S&P en verankeringsbedrijf B+BTec Boor-
en Bevestigingstechniek werkten samen dit innovatieve systeem uit.

Lees hier het volledige artikel op cobouw.nl