COLT-asfalt: duurzaamheid en CO2-reductie

4 augustus 2014

Bron: AsfaltBlij, jaargang 41, nummer 1, juni 2014

De asfaltindustrie heeft de afgelopen jaren veel prioriteit gelegd bij de ontwikkeling van eigen asfaltmengsels die aan een groot aantal nieuwe criteria moeten voldoen. Aan de levensduur en grondstoffen- en energiegebruik is geluid
toegevoegd. Al deze thema’s uiten zich in het CO2-profiel van een mengsel.

Mourik Groot-Ammers heeft ingezien dat alleen een initiële hoge geluidsreductie voor een deklaag niet zaligmakend is, wanneer de opdrachtgever hier maar kort plezier aan beleeft. Samen met het Asfalt Kennis Centrum voor de functionele proeven en Honeywell als additievenleverancier werd een mengselconcept
ontwikkeld dat gebaseerd is op drie essentiële eigenschappen die een zo goed mogelijke combinatiescore geven met een ‘netto’ veruit beste eindresultaat: COLT-asfalt.

Hiernaast kunt u een artikel downloaden uit AsfaltBlij over dit asfalt.