Rijkswaterstaat wil ultrastil wegdek

16 juni 2014

Bron: Innovatieve Materialen, 2014 nummer 1

De verwachting is dat het wegverkeer de komende tijd flink toeneemt en daarmee ook de geluidsoverlast. Daarnaast is er sinds medio 2012 een nieuwe wetgeving: SWUNG, Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid. Redenen voor Rijkswaterstaat om op zoek te gaan naar stiller asfalt.

Twaalf middelgrote wegenbouwers hebben het Asfalt Kennis Centrum (AKC) in het leven geroepen als gezamenlijk innovatielab. Volgens het AKC bestaan er al stille asfaltvarianten, zoals Rubberpave en COLT.

Rubberpave is een uit de VS afkomstig rubber/asfaltmengsel dat door het AKC is toegesneden op de Nederlandse situatie. Een ander stil alternatief is COLT, een product van Mourik Groot-Ammers, ontwikkeld met Amerikaanse polymerenproducent Honeywell en het Asfalt Kennis Centrum. Het asfalt scoort op meerdere punten goed: levensduur, CO2-reductie en vooral geluidsreductie.

In het blad Innovatieve Materialen is een artikel gewijd aan fluisterstil asfalt en de ontwikkelingen op dat gebied. Klik hier om het artikel over fluisterasfalt te lezen.