Mourik compenseert CO2-uitstoot met zonnepanelen

16 juni 2014

Bron: Nieuwe Meerbode, 11 juni 2014

Bij de werkzaamheden van Mourik Groot-Ammers aan de provinciale weg N237 in 2012 kwam CO2 vrij, bijvoorbeeld uit de asfaltwalsen en de vrachtwagens die materiaal aan- en afvoerden. Door die CO2 warmt het klimaat op, en dat wilde Mourik helpen voorkomen. In samenwerking met de CO2 Bank Utrecht zorgt Mourik daarom bij tien basisscholen in de provincie Utrecht voor de plaatsing van zonnepanelen.Op donderdag 5 juni onthulden Jan Kees van Vliet (adjunct-directeur Mourik) en Niels Feis (voorzitter CO2 Bank Utrecht), onder het toeziend oog van de basisschoolleerlingen op ludieke wijze 55 gloednieuwe zonnepanelen op het dak van openbare basisschool Willespoort in Wilnis. Een leuke bijkomstigheid voor de leerlingen was dat zij een rondje mee mochten rijden in een elektrische auto, de Tesla Model S.

Jan Kees van Vliet over dit initiatief: “Door bomen te planten in Brazilië kun je ook je uitstoot compenseren, maar wij wilden iets doen in de buurt van ons project. De CO2 Bank Utrecht hielp ons hiermee. En zonnepanelen op scholen zijn nog leerzaam voor de leerlingen ook!”

De stichting CO2 Bank Utrecht brengt vraag en aanbod van regionale klimaatcompensatie bij elkaar. Dit is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zij maakt zich er sterk voor dat CO2-afspraken in Nederland en de EU aangescherpt worden en klimaatdoelen gehaald.

 Lees meer over dit initiatief in de Nieuwe Meerbode pagina 12.